OMSC136/2009
ID intern unic:  331701
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 136
din  19.05.2009
despre completarea Ordinului nr.79 din 20.03.09
„Cu privire la ordinea examinării medicale a conducătorilor
de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului
de conducere”
Publicat : 26.06.2009 în Monitorul Oficial Nr. 106     art Nr : 466
    În conformitate cu prevederile art. 9 lit. a) şi lit. b) al Legii nr. 131-XV din 6 decembrie 2001 privind siguranţa traficului rutier şi Hotărîrea Guvernului nr. 12 din 19 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, în scopul ameliorării calităţii examinării medicale a acestora,
O R D O N:
    1. Punctul 1 al Ordinului nr. 79 din 20.03.09 „Cu privire la ordinea examinării medicale a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 99–100, art. 420), înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 681 din 18.05.2009,  se completează cu următoarele poziţii:
    „Formularul de evidenţă medicală primară nr.083/e „Adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere”, conform anexei nr.3.
    Registrul de înregistrare a adeverinţelor medicale a conducătorului de vehicule şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere, formular nr.083-1/e, conform anexei nr.4.”
    2. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dlui Mircea Buga, viceministrul sănătăţii.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                               Larisa CATRINICI

    Nr. 136. Chişinău, 19 mai 2009.

    forma nr.083/e

    forma nr.083-1/e