HGM436/2009
ID intern unic:  331893
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 436
din  16.07.2009
cu privire la transmiterea Întreprinderii de Stat
“Aeroportul Internaţional Chişinău”
Publicat : 24.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 115-117     art Nr : 498
    MODIFICAT
   
HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011    În temeiul art. 6 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, precum şi în scopul executării prevederilor Acordului direct privind finanţarea Aeroportului Internaţional Chişinău între Republica Moldova, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii şi Î.S. “Aeroportul Internaţional Chişinău”, semnat la 18 decembrie 2008, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmite Întreprinderea de Stat “Aeroportul Internaţional Chişinău” din administrarea Agenţiei Transporturi în administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului.
    2. Transmiterea întreprinderii menţionate se va efectua conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu modificările şi completările ulterioare.
    [Pct.3 abrogat prin HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011]
    4. Din anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 1188 din 21 octombrie 2008 “Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Transporturi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 193-194, art. 1199), cu modificările ulterioare, poziţia “Î.S. “Aeroportul Internaţional Chişinău” se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                             Zinaida GRECEANÎI

    Nr. 436. Chişinău, 16 iulie 2009.