HGM469/2009
ID intern unic:  332021
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 469
din  07.08.2009
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.520
din 15 mai 2006
Publicat : 14.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 124-126     art Nr : 532
    MODIFICAT
    HG194 din 04.04.12, MO65-69/06.04.12 art.223; în vigoare 01.04.12

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.520 din 15 mai 2006 „Privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                    Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                   Mariana Durleşteanu
    Ministrul protecţiei sociale,
    familiei şi copilului                                                     Galina Balmoş

    Nr.469. Chişinău, 7 august 2009.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 469
din 7 august 2009

Modificările şi completările ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006
    Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 „Privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 nr. 79-82, art. 568), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) hotărîrea se completează cu un nou punct, 21,  cu următorul cuprins:
    „21 Finanţarea cheltuielilor stabilite se va efectua din contul şi în limita mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetele instituţiilor sociale respective”.
    [Pct.2 abrogat prin HG194 din 04.04.12, MO65-69/06.04.12 art.223]