OATC99/2009
ID intern unic:  332030
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA TRANSPORTURI
ORDIN Nr. 99
din  21.05.2009
privind modificarea şi completarea “Regulamentului
transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe calea
 ferată”, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor
şi gospodăriei drumurilor nr. 83 din 28 aprilie 2005
Publicat : 14.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 124-126     art Nr : 595
    Întru executarea art. 484 lit. c) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15),
ORDON:
    1. Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe calea ferată”, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi gospodăriei drumurilor nr. 83 din 28 aprilie 2005, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 414 din 8 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 139-141, art. 454) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 48 în prima propoziţie sintagma “de la el se încasează o amendă” se substituie prin sintagma “în privinţa lui se întocmeşte procesul-verbal cu privire la contravenţie pentru aplicarea amenzii de instanţa de judecată competentă”;
    2) la punctul 48, în propoziţia a doua, şi la punctul 188, alineatul trei, în propoziţia a treia cuvintele “amenda şi” se exclud şi după sintagma “costului călătoriei” se completează cu sintagma “şi să prezinte datele sale, conform art. 443 alin. (1) lit. c) din Codul contravenţional al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15), pentru întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie pentru aplicarea amenzii de instanţa de judecată competentă”;
    3) la punctul 188:
    la alineatul doi după sintagma “să achite o amendă în mărimea” se completează cu cuvintele “şi ordinea”,
    la alineatul trei, în prima propoziţie sintagma “plata amenzii” şi în propoziţia a doua cuvîntul “amendă” se substituie prin sintagma “întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie pentru aplicarea amenzii de instanţa de judecată competentă”;
    4) la punctul 189:
    în prima propoziţie cuvintele “o amendă şi” se exclud şi după sintagma “costul călătoriei” se completează cu sintagma “şi se întocmeşte procesul-verbal cu privire la contravenţie pentru aplicarea amenzii de instanţa de judecată competentă”,
    în propoziţia a doua sintagma “amenda pentru călătoria fără bilet nu se încasează” se substituie prin sintagma “procesul-verbal cu privire la contravenţie pentru aplicarea amenzii pentru călătoria fără bilet de instanţa de judecată competentă nu se întocmeşte”;
    5) la punctul 190 ultima propoziţie va avea următorul cuprins: “În asemenea cazuri persoanele care efectuează controlul nu întocmesc procesul-verbal cu privire la contravenţie pentru aplicarea amenzii asupra călătorului de instanţa de judecată competentă.”;
    6) la punctele 193 şi 194 după cuvintele “în mărimea” se completează cu cuvintele “şi ordinea”;
    7) la punctul 196 cuvintele “o amendă şi” se exclud şi după sintagma “conform tarifului pentru bagaje” se completează cu sintagma “şi întocmesc procesul-verbal cu privire la contravenţie pentru aplicarea amenzii de instanţa de judecată competentă”;
    8) la punctul 5 din anexa nr. 4 şi la punctul 9 din anexa nr. 5, în prima propoziţie, cuvîntul “administrativă” se substituie cu cuvîntul “contravenţională”;
    9) la anexa nr. 4:
    la subpunctele 5.1 – 5.8 după cuvintele “în mărimea” se completează cu cuvintele “şi ordinea”,
    la subpunctul 5.3 în propoziţia a doua sintagma “Plata amenzii” se substituie prin sintagma “Întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţia respectivă”,
    subpunctul 5.7 se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins: “Întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţia respectivă nu eliberează persoana de răspunderea civilă pentru recuperarea costului echipamentului deteriorat.”,
    la punctul 6, alineatul doi, sintagma “Amenda se aplică” se substituie prin sintagma “Procesul-verbal cu privire la contravenţia respectivă se întocmeşte”;
    10) la anexa nr. 5:
    la punctul 5 şi subpunctele 9.1 – 9.5 după cuvintele “în mărimea” se completează cu cuvintele “şi ordinea”,
    la punctul 5, alineatul doi, în ultima propoziţie, sintagma “Plata amenzii” şi la subpunctul 9.4 în propoziţia a doua sintagma “Aplicarea amenzii” se substituie prin sintagma “Întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţia respectivă”,
    la punctul 11 sintagma “Amenda se aplică” se substituie prin sintagma “Procesul-verbal cu privire la contravenţia respectivă se întocmeşte” şi sintagma “Codul cu privire la contravenţiile administrative” se substituie prin sintagma “Codul contravenţional al Republicii Moldova” din 24 octombrie 2008 nr. 218-XVI (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15).
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dlui Iulian Postică, şef al Direcţiei Transport Terestru.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL AGENŢIEI TRANSPORTURI                              Vasile BOTNARI

    Nr. 99. Chişinău, 21 mai 2009.