DPC2/2009
ID intern unic:  332316
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2
din  17.09.2009
privind suspendarea acţiunii Hotărîrii Guvernului
nr. 269 din 8 aprilie 2009 
Publicat : 18.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 148     art Nr : 410     Data intrarii in vigoare : 18.09.2009
    În temeiul art. 88 lit. i) din Constituţia Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. – Se suspendă acţiunea Hotărîrii Guvernului nr. 269 din 8 aprilie 2009 cu privire la instituirea regimului de vize.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare în vederea executării articolului 1 din prezentul decret.
    Art. 3. – Prezentul decret intră în vigoare la data de 18 septembrie 2009.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Mihai GHIMPU

    Nr. 2-V. Chişinău, 17 septembrie 2009.