LPA44/2009
ID intern unic:  332432
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 44
din  20.10.2009
pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.39-XIII
din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament
Publicat : 22.10.2009 în Monitorul Oficial Nr. 157     art Nr : 444
    Abrogată prin LP103 din 19.05.11, MO103-106/24.06.11 art.262
    Declarată neconstituţională prin HCC9 din 08.04.10, MO56-57/20.04.10 art.8; în vigoare 08.04.10

    MODIFICAT
    Rectificarea MO158 din 30.10.09 pag.14

   
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 4 din Legea nr.39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59–61, art.201), cu modificările ulterioare, textul “însărcinate de Parlament cu misiuni temporare” se înlocuieşte cu cuvîntul “numite”.
    [Alineatul modificat prin Rectificarea MO158 din 30.10.09 pag.14]

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Mihai GHIMPU

    Nr.44-XVIII. Chişinău, 20 octombrie 2009.