HGM662/2009
ID intern unic:  332629
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 662
din  10.11.2009
pentru aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită
ale Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Publicat : 13.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 163-164     art Nr : 730
    MODIFICAT
   
HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18
    HG886 din 01.11.17, MO383-388/03.11.17 art.991
    HG695 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.797
    HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170
    HG859 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.941
   
HG796 din 04.12.09, MO180/08.12.09 art.880

    NOTĂ:
    În tot textul hotărîrii şi anexelor, sintagma „Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor”, la cazul gramatical corespunzător prin HG859 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.941   
În temeiul articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul executării Hotărîrii Guvernului nr. 597 din 21 octombrie 2009 „Privind unele măsuri de executare a Legii nr. 21-XVIII din 18 septembrie 2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.157, art. 663), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă: 
    [Pct.1 modificat prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Pct.1 modificat prin HG695 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.797]
    [Pct.2 abrogat prin HG695 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.797]
    [Pct.2 modificat prin HG796 din 04.12.09, MO180/08.12.09 art.880]
    3. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor va avea trei viceminiştri şi un colegiu format din 11 persoane, a cărui componenţă este aprobată de Guvern.
    [Pct.3 modificat prin HG796 din 04.12.09, MO180/08.12.09 art.880]
    4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţă
    Ministrul construcţiilor şi
    dezvoltării regionale                                                     Marcel Răducan

    Nr. 662. Chişinău, 10 noiembrie 2009.

    [Anexa nr.1 abrogată prin HG695 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.797]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG859 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.941]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG796 din 04.12.09, MO180/08.12.09 art.880]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG695 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.797]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG859 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.941]

    [Anexa nr.3 abrogată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG886 din 01.11.17, MO383-388/03.11.17 art.991]

    [Anexa nr.4 abrogată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr.662
din 10 noiembrie  2009
Lista
Hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 971 din 11 august 2008 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 154-156, art.962).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 86 din 3 februarie 2009 “Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29, art.119).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 728 din 27 iunie 2006 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice Locale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.102-105, art. 768).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 882 din 2 august 2006 “Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Administraţiei Publice Locale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art. 935).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 602 din 31 mai 2007 “Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 728 din 27 iunie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.82-85, art. 659).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 1426 din 18 decembrie 2007 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 728 din 27 iunie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 198-202, art. 1475).
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 1029 din 5 septembrie 2008 ”Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 728 din 27 iunie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 171-173, art. 1034).