HGM695/2009
ID intern unic:  332774
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 695
din  18.11.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită
ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
Publicat : 24.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 169-170     art Nr : 774
    MODIFICAT
   
HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18
    HG690 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.792
    HG603 din 16.05.16, MO134-139/20.05.16 art.661
    HG831 din 23.11.15, MO317-323/27.11.15 art.933
    HG186 din 16.04.15, MO98-101/24.04.15 art.212
   
HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170
    HG535 din 12.07.13, MO152-158/19.07.13 art.629
   
HG426 din 27.06.13, MO140/28.06.13 art.513
   
HG624 din 22.08.12, MO175-176a/23.08.12 art.665a
    HG294 din 11.05.12, MO92/15.05.12 art.329


    În temeiul art.20 pct.2) şi art.24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    lista instituţiilor subordonate Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, conform anexei nr.3.
    [Pct.1 modificat prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Pct.1 modificat prin HG690 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.792]
    [Pct.1 modificat prin HG831 din 23.11.15, MO317-323/27.11.15 art.933]
    [Pct.1 modificat prin HG186 din 16.04.15, MO98-101/24.04.15 art.212]
    [Pct.2 abrogat prin HG690 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.792]
    3. Ministerul va urgenta prezentarea proiectului de hotărîre de Guvern privind activitatea Autorităţii Aeronautice Civile.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1188 din 15 iulie 2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Transporturi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 193-194, art.1199).

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                           Veaceslav Negruţa
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                               Anatol Şalaru

    Nr. 695. Chişinău, 18 noiembrie 2009.

    [Anexa nr.1 abrogată prin HG690 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.792]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG831 din 23.11.15, MO317-323/27.11.15 art.933]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG186 din 16.04.15, MO98-101/24.04.15 art.212]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG426 din 27.06.13, MO140/28.06.13 art.513]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG690 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.792]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG603 din 16.05.16, MO134-139/20.05.16 art.661]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG624 din 22.08.12, MO175-176a/23.08.12 art.665a]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.695
din 18 noiembrie 2009
LISTA
autorităţilor administrative din subordinea
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

    Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto”
    Instituţia publică “Căpitănia Portului Giurgiuleşti”
    Autoritatea Aeronautică Civilă
    [Anexa nr.3 modificată prin HG603 din 16.05.16, MO134-139/20.05.16 art.661]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG294 din 11.05.12, MO92/15.05.12 art.329]

    [Anexa nr.4 abrogată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG535 din 12.07.13, MO152-158/19.07.13 art.629]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG624 din 22.08.12, MO175-176a/23.08.12 art.665a]

    [Anexa nr.5 abrogată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG603 din 16.05.16, MO134-139/20.05.16 art.661]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG624 din 22.08.12, MO175-176a/23.08.12 art.665a]

    [Anexa nr.6 abrogată prin HG690 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.792]
    [Anexa nr.6 în redacția HG831 din 23.11.15, MO317-323/27.11.15 art.933]
    [Anexa nr.6 introdusă prin HG186 din 16.04.15, MO98-101/24.04.15 art.212]