HGM696/2009
ID intern unic:  332775
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 696
din  19.11.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea
Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită
ale aparatului central
al acestuia
Publicat : 24.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 169-170     art Nr : 775
    MODIFICAT
`  
HG5 din 18.01.19, MO59-65/22.02.19 art.116 art.116; în vigoare 22.02.19
    HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18
    HG279 din 30.03.18, MO113-120/06.04.18 art.320
    HG691 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.793
    HG169 din 22.03.17, MO85-91/24.03.17 art.239
    HG984 din 17.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1066
    HG851 din 08.07.16, MO206-214/15.07.16 art.917
    HG695 din 02.06.16, MO156/07.06.16 art.755
    HG325 din 22.03.16, MO79-89/01.04.16 art.382
    HG846 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.949
    HG836 din 02.12.15, MO324-329/04.12.15 art.936
    HG446 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.487
   
HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170
    HG425 din 27.06.13, MO140/28.06.13 art.512; în vigoare 01.07.13
    HG230 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.284
    HG184 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.234
    HG981 din 22.12.12,MO270-272/25.12.12 art.1055
    HG574 din 06.08.12, MO166-169/10.08.12 art.631
    HG230 din 12.04.12, MO76-80/20.04.12 art.265
   
HG175 din 23.03.12, MO60-62/30.03.12 art.206; în vigoare 01.04.12
    HG1049 din 10.11.10, MO223-225/12.11.10 art.1163
    HG796 din 04.12.09, MO180/08.12.09 art.880

    NOTĂ:
    Pe parcursul textului, cuvîntul „viceminiştrii” se substituie cu cuvîntul „viceministrul”, la cazul gramatical corespunzător prin HG796 din 04.12.09, MO180/08.12.09 art.880
    În scopul executării Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Lista autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Culturii, conform anexei nr.3;
    Lista instituţiilor publice în care Ministerul Culturii are calitatea de fondator, conform anexei nr.4;
    Lista întreprinderilor de stat în care Ministerul Culturii are calitatea de fondator, conform anexei nr.5.
    Lista societăţilor pe acţiuni în care Ministerul Culturii exercită drepturile de acţionar şi administrator al proprietăţii de stat, conform anexei nr.51.
    [Pct.1 modificat prin HG691 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.793]
    [Pct.1 modificat prin HG836 din 02.12.15, MO324-329/04.12.15 art.936]
    [Pct.2 abrogat prin HG691 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.793]
    [Pct.2 modificat prin HG836 din 02.12.15, MO324-329/04.12.15 art.936]
    [Pct.2 modificat prin HG425 din 27.06.13, MO140/28.06.13 art.512; în vigoare 01.07.13]
    [Pct.2 modificat prin HG175 din 23.03.12, MO60-62/30.03.12 art.206; în vigoare 01.04.12]
    [Pct.2 modificat prin HG796 din 04.12.09, MO180/08.12.09 art.880]
    [Pct.3 abrogat prin HG691 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.793]
   
[Pct.3 modificat prin HG325 din 22.03.16, MO79-89/01.04.16 art.382]
    [Pct.3 modificat prin HG446 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.487]
    [Pct.3 modificat prin HG425 din 27.06.13, MO140/28.06.13 art.512; în vigoare 01.07.13]
    [Pct.3 modificat prin HG796 din 04.12.09, MO180/08.12.09 art.880]
    4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.6.

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul culturii                                                   Boris Focşa
    Ministrul finanţelor                                               Veaceslav Negruţa

    Nr. 696. Chişinău, 19 noiembrie 2009.

    [Anexa nr.1 abrogată prin HG691 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.793]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG836 din 02.12.15, MO324-329/04.12.15 art.936]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG425 din 27.06.13, MO140/28.06.13 art.512; în vigoare 01.07.13]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG230 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.284]  
    [Anexa nr.1 modificată prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG574 din 06.08.12, MO166-169/10.08.12 art.631]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG796 din 04.12.09, MO180/08.12.09 art.880]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG691 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.793]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG836 din 02.12.15, MO324-329/04.12.15 art.936]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG425 din 27.06.13, MO140/28.06.13 art.512; în vigoare 01.07.13]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG574 din 06.08.12, MO166-169/10.08.12 art.631]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.696
din 19 noiembrie 2009

LISTA
autorităţilor administrative din subordinea
Ministerului Culturii

    Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii
    [Anexa nr.3 în redacţia HG836 din 02.12.15, MO324-329/04.12.15 art.936]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG184 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.234]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG981 din 22.12.12,MO270-272/25.12.12 art.1055]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG230 din 12.04.12, MO76-80/20.04.12 art.265]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.696
din 19 noiembrie 2009

LISTA
instituţiilor publice în care Ministerul
Culturii are calitatea de fondator

    Instituţii de învăţămînt artistic
    1. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
    2. Centrul de excelență în educație artistică „Ștefan Neaga”
    3. Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”
    4. Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi
    5. Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”, or. Soroca
    6. Colegiul Naţional de Coregrafie, mun. Chişinău
    7. Liceul-internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”
    8. Liceul-internat Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov”
    9. Liceul-internat Republican de Arte Plastice „Igor Vieru”
    Biblioteci
    1. Biblioteca Naţională
    2. Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”
    Muzee
    1. Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei cu filiale
    2. Muzeul Naţional de Artă
    3. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală cu filiale
    4. Muzeul Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu”
    5. Casa-Muzeu „A.S.Puşkin”, mun.Chişinău
    6. Rezervaţia cultural-naturală „Orheiul Vechi”
    Alte instituţii
    1. Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial
    2. Camera Naţională a Cărţii a Republicii Moldova
    3. Consiliul Biblioteconomic Naţional
    4. Agenţia de inspectare şi restaurare a monumentelor
    5. Agenţia Naţională Arheologică
    6. Comisia Naţională a Republicii Moldova pentru UNESCO
    7. Centrul Naţional al Cinematografiei.
    [Anexa nr.4 modificată prin HG851 din 08.07.16, MO206-214/15.07.16 art.917]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG846 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.949]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG836 din 02.12.15, MO324-329/04.12.15 art.936]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG1049 din 10.11.10, MO223-225/12.11.10 art.1163]

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.696
din 19 noiembrie 2009

LISTA
întreprinderilor de stat în care
Ministerul Culturii are calitatea de fondator

    Instituţii concertistice
    3. Organizaţia Concertistică şi de Impresariat „Moldova-Concert”
    Instituţii teatrale
    8. Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor „Ion Creangă”, mun. Chişinău
    Întreprinderi poligrafice
    1. Întreprinderea de Stat „Combinatul Poligrafic”
    2. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală”
    Alte instituții
    1. Întreprinderea de Stat Publicaţia Periodică Revista Social-Culturală „Moldova”
    [Anexa nr.5 modificată prin HG5 din 18.01.19, MO59-65/22.02.19 art.116 art.116; în vigoare 22.02.19]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG169 din 22.03.17, MO85-91/24.03.17 art.239]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG984 din 17.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1066]
    [Anexa nr.5 în redacţia HG836 din 02.12.15, MO324-329/04.12.15 art.936]

    [Anexa nr.51 abrogată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Anexa nr.51 modificată prin HG279 din 30.03.18, MO113-120/06.04.18 art.320]
    [Anexa nr.51 introdusă prin HG836 din 02.12.15, MO324-329/04.12.15 art.936]

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.696
din 19 noiembrie 2009
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.550 din 7 iunie 2005 „Cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Culturii şi Turismului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.80-82, art.570).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1032  din  4 octombrie 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Culturii şi Turismului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.135-138, art.1117).
    3. Punctul 2 al modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 13 din 3 ianuarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, art.42).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 1002 din 29 august 2006 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 7 iunie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1086).
    5. Punctul 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 97 din 5 februarie 2008 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.28-29, art.155).
    6. Punctul 6 al Hotărîrii Guvernului nr.228 din 23 martie 2009 “Cu privire la constituirea Rezervaţiei cultural-naturale “Orheiul Vechi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62-64, art.279).