LPC64/2009
ID intern unic:  332827
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 64
din  12.11.2009
pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.294-XVI
din 21 decembrie 2007 privind partidele politice
Publicat : 27.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 171-172     art Nr : 533
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 32 alineatul (1) din Legea nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42–44, art.119), cifrele „2009” se substituie prin cifrele „2013”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Mihai GHIMPU

    Nr.64-XVIII. Chişinău, 12 noiembrie 2009.