HGM793/2009
ID intern unic:  332933
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 793
din  02.12.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare,
structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia
Publicat : 04.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 174-176     art Nr : 875
    MODIFICAT       HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18
    HG600 din 27.06.18, MO235-244/29.06.18 art.658
   
HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474
   
HG888 din 01.11.17, MO383-388/03.11.17 art.993
    HG886 din 01.11.17, MO383-388/03.11.17 art.991
    HG978 din 15.11.2017, MO399-410/17.11.2017 art.1088
    HG695 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.797
    HG521 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.614
    HG1152 din 17.10.16, MO361-367/21.10.16 art.1246
    HG1129 din 10.10.16, MO355-359/14.10.16 art.1221
    HG800 din 25.06.16, MO184-192/01.07.16 art.864
    HG781 din 22.06.16, MO184-192/01.07.16 art.848
   
HG277 din 10.03.16, MO59-67/18.03.16 art.313
   
HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212
   
HG3 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.15
    HG736 din 20.10.15, MO302-305/06.11.15 art.858
    HG711 din 12.10.15, MO291-295/23.10.15 art.806
    HG356 din 11.06.15,  MO150-159/19.06.15 art.399
    HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170
    HG453 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.543
   
HG235 din 04.04.13, MO75-81/12.04.13 art.289
   
HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89
    HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858
    HG638 din 29.08.12, MO181-184/31.08.12 art.692
    HG435 din 19.06.12, MO130/26.06.12 art.478
    HG608 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.681
    HG495 din 08.07.11, MO113/12.07.11 art.557
    HG406 din 09.06.11, MO99-101/17.06.11 art.469
    HG267 din 18.04.11, MO65-68/22.04.11 art.306
    HG518 din 22.06.10, MO107/26.06.10 art.597
    HG410 din 25.05.10, MO83-84/28.05.10 art.482
    HG60 din 04.02.10, MO20-22/09.02.10 art.98

    NOTĂ:
    În anexa nr. 1, cuvintele „Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” şi „Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor” prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89
    În scopul executării prevederilor art. II al Legii nr. 21-XVIII din 18 septembrie 2009 pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 149, art. 412), Hotărîrii Guvernului nr. 597 din 21 octombrie 2009 privind unele măsuri de executare a Legii nr. 21-XVIII din 18 septembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 157, art. 663), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    componenţa nominală a Colegiului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, conform anexei nr. 21;
    lista autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, conform anexei nr. 22 ;
    lista instituţiilor publice în care Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare are calitatea de fondator, conform anexei nr. 3;
    modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5.
    [Pct.1 modificat prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Pct.1 modificat prin HG695 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.797]
    [Pct.1 modificat prin HG267 din 18.04.11, MO65-68/22.04.11 art.306]
    [Pct.1 modificat prin HG736 din 20.10.15, MO302-305/06.11.15 art.858]
    11. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Colegiului din funcţiile publice deţinute, atribuţiile acestora în cadrul Colegiului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    [Pct.11 introdus prin HG267 din 18.04.11, MO65-68/22.04.11 art.306]
    [Pct.2 abrogat prin HG695 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.797]
    [Pct.2 modificat prin HG736 din 20.10.15, MO302-305/06.11.15 art.858]
    [Pct.2 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    [Pct.2 modificat prin HG235 din 04.04.13, MO75-81/12.04.13 art.289]
    3. Disponibilizarea salariaţilor în legătură cu lichidarea Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin” se va efectua în conformitate cu Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi cu legislaţia muncii în vigoare.
    4. Transmiterea către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a activelor şi pasivelor şi a altor bunuri materiale ale Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin” se va efectua în baza actelor de primire-predare, întocmite în conformitate cu cerinţele Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr. 6.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazar
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                 Valeriu Cosarciuc
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 793. Chişinău, 2 decembrie 2009.

 
    [Anexa nr.1 abrogată prin HG695 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.797]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG736 din 20.10.15, MO302-305/06.11.15 art.858]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG267 din 18.04.11, MO65-68/22.04.11 art.306]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG60 din 04.02.10, MO20-22/09.02.10 art.98]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG695 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.797]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG800 din 25.06.16, MO184-192/01.07.16 art.864]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG736 din 20.10.15, MO302-305/06.11.15 art.858]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG435 din 19.06.12, MO130/26.06.12 art.478]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG495 din 08.07.11, MO113/12.07.11 art.557]

Anexa nr. 21
la Hotărîrea Guvernului
nr. 793 din 2 decembrie 2009
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Colegiului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

SULĂ Ion - ministru al agriculturii și industriei alimentare
LOGHIN Vladimir - viceministru al agriculturii și industriei alimentare
GRAMA Eduard - viceministru al agriculturii și industriei alimentare
 OLARU Nicolae - viceministru al agriculturii și industriei alimentare
  - secretar de stat
TONU Alexandru -

șef al Cabinetului ministrului

CAZACU Maxim - consilier al ministrului
MANOLE Daniela - şef al Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
BUTUCEL Mihai - şef al Direcţiei juridice şi armonizare a legislaţiei
PÎNZARI Ala - şef al Direcţiei finanţe şi politici bugetare
ŢIRIGAN Sergiu -

şef al Direcţiei relaţii internaţionale şi integrare europeană

CRISTEA Nadejda - şef al Direcţiei resurse umane
DONI Veaceslav -

şef interimar al Direcţiei administrarea patrimoniului de stat şi fond funciar

REŞITCA Rodica -

şef al Direcţiei ştiinţă, formare profesională şi extensiune rurală

CIOBANU Marina -

şef interimar al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare tehnologică

SUVAC Mihail -

şef al Direcţiei politici de producţie, procesare şi reglementări de calitate a produselor vegetale

AVASILOAIE Petru -

şef al Direcţiei politice de piaţă în sectorul vitivinicol

  -

şef al Direcţiei protecţia plantelor şi siguranţa alimentelor de origine vegetală

NISTORICĂ Tatiana -

şef al Direcţiei politici de producţie, procesare, reglementări de calitate a produselor animale

ENCIU Valeriu -

şef al Direcţiei siguranţa alimentelor de origine animală şi medicină veterinară

BULAT Inga - şef al Secţiei audit intern
  - şef al Serviciului de calitate a producţiei
  - şef al Serviciului statistică agricolă
MALERU Petru -

director al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

GURIN Andrei -

şef al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice

BABII Serghei -

șef al Direcției generale pentru complexul agroindustrial, ecologie și gospodării silvice, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia

BOTNARI Vasile -

doctor habilitat în agricultură, director al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

DOLOCINSCHI Sergiu - director al Colegiului de Zootehnie și Medicină Veterinară din Brătușeni
CERNĂUŢAN Nicanor -

director al Î.S. „Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei”

SLUSARI Alexandru -

președinte al Federației Naționale a Patronatului din Agricultură și Industria Alimentară

BERNEVEC Sergiu -

preşedinte al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind”

MÎRZENCO Vasile - director executiv al Federației Naționale a Fermierilor din Moldova
PÎSLARU Eugeniu -

vicepreședinte al Asociației Producătorilor și Exportatorilor de vinuri

BONDARI Aurelia -

director executiv al Asociației Obștești „Federația Națională a Agricultorilor din Moldova „Agroinform”

GORINCIOI Vitalie - preşedinte al Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe din Moldova „Moldova Fruct”
TAGADIUC Igor - președinte al Cooperativei de Întreprinzător „Agrostoc”
     [Anexa nr.21 în redacţia HG736 din 20.10.15, MO302-305/06.11.15 art.858]
    [Anexa nr.21 introdusă prin HG267 din 18.04.11, MO65-68/22.04.11 art.306]

Anexa nr. 22
la Hotărîrea Guvernului
nr. 793 din 2 decembrie 2009
LISTA
autorităţilor administrative din subordinea
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
   
[Anexa nr.22 modificată prin HG888 din 01.11.17, MO383-388/03.11.17 art.993]
    [Anexa nr.22 modificată prin HG886 din 01.11.17, MO383-388/03.11.17 art.991]
    [Anexa nr.22 modificată prin HG521 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.614]
    [Anexa nr.22 introdusă prin HG736 din 20.10.15, MO302-305/06.11.15 art.858]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.793
din 2 decembrie  2009
LISTA
instituţiilor publice în care Ministerul Agriculturii
şi Industriei Alimentare are calitatea de fondator
    Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău    

    Instituția Publică „Centrul de Excelenţă în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”
    Instituţia Publică „Colegiul de Medicină Veterinară şi Economie Agrară din Brătuşeni”
    Instituţia Publică „Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi"
    Instituţia Publică „Colegiul Tehnic Agricol din Soroca"
   
Instituția Publică „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chișinău”
    Instituţia Publică „Colegiul Agroindustrial din Rîşcani"
    Instituţia Publică „Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din satul Grinăuţi, raionul Ocniţa"
    Instituţia Publică „Colegiul Agroindustrial din Ungheni"
    Centrul Metodic pentru Învăţămînt pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 
    Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, mun. Chişinău
    Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante
    Instituţia publică „Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”, Bălţi
    Instituţia Publică „Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, Paşcani, Criuleni
    Instituţia publică “Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”, Chişinău
    Instituţia publică “Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare”, Chişinău
    Instituţia publică „Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară”, Maximovca, Anenii Noi
    Instituţia publică „Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol
    Instituţia publică „Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare
    Instituţia publică „Oficiul Naţional al Viei şi Vinului
    Publicaţia periodică revista „Agricultura Moldovei” Î.S., Chişinău
   
Instituția Publică „Unitatea de implementare a creditului de asistență acordat de Guvernul Republicii Polone
    [Anexa nr.3 modificată prin HG20 din 18.01.19, MO22-23/19.01.19 art.28; în vigoare 19.01.19]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG978 din 15.11.2017, MO399-410/17.11.2017 art.1088]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG521 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.614]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1152 din 17.10.16, MO361-367/21.10.16 art.1246]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1129 din 10.10.16, MO355-359/14.10.16 art.1221]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG781 din 22.06.16, MO184-192/01.07.16 art.848]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG181 din 25.02.16, MO49-54/04.03.16 art.212]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG736 din 20.10.15, MO302-305/06.11.15 art.858]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG406 din 09.06.11, MO99-101/17.06.11 art.469]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG518 din 22.06.10, MO107/26.06.10 art.597]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG60 din 04.02.10, MO20-22/09.02.10 art.98]


    [Anexa nr.4 abrogată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG600 din 27.06.18, MO235-244/29.06.18 art.658]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG781 din 22.06.16, MO184-192/01.07.16 art.848]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG277 din 10.03.16, MO59-67/18.03.16 art.313]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG736 din 20.10.15, MO302-305/06.11.15 art.858]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG711 din 12.10.15, MO291-295/23.10.15 art.806]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG453 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.543]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG638 din 29.08.12, MO181-184/31.08.12 art.692]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG608 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.681]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG267 din 18.04.11, MO65-68/22.04.11 art.306]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG410 din 25.05.10, MO83-84/28.05.10 art.482]

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.793
din 2 decembrie 2009
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. În punctul 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 363 din 5 iunie 1995 „Privind instituirea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 38-39, art. 293), cu modificările ulterioare, cuvintele „Departamentul Agroindustrial „Moldova-Vin”” se substituie prin cuvintele „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”.
    [Pct.2 abrogat prin HG356 din 11.06.15,  MO150-159/19.06.15 art.399]
   
[Pct.3 abrogat prin HG3 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.15]
    [Pct.4 abrogat prin  HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
 
   5. În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 840 din 26 iulie 2004 „Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 130, art. 1013), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 29 se exclude.
    6. În anexa nr. 22 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129-131, art.1072), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” se substituie prin cuvintele „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”.
    7. Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea activităţii antreprenoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 126-128, art. 1047), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    compartimentul III „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se completează cu poziţia 8, cu următorul cuprins:

„Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice

8.

Aviz al expertizei tehnice privind existenţa condiţiilor şi respectarea parametrilor tehnologici la fabricarea producţiei alcoolice (întocmit în comun cu Camera de Licenţiere)

 
Pe termenul de valabilitate а licenţei de activitate


 

 
 
Fără plată”;
 
     compartimentul XIV „Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” se exclude.
    8. În punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1144 din 3 noiembrie 2005 „Cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.151-153, art.1231), cu modificările ulterioare, cuvintele „Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” se substituie prin cuvintele „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”.
    9. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 961 din 21 august 2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1076), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în punctul 4 alineatul 1 cuvintele „şi laboratoarele Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin” se exclud;
    în punctul 6:
    litera b) se completează în final cu următorul text:
    “Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice şi Laboratorul  de verificare a calităţii producţiei alcoolice din cadrul Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare”:
determinarea radionuclizilor de ceziu şi stronţiu în băuturile alcoolice, cu eliberarea certificatelor de calitate;
    determinarea metalelor grele şi substanţelor puternic toxice în producţia vinicolă;
    stabilirea fondului radiaţiei gamma pe teritoriul amplasării laboratorului”;
     litera f) se exclude.
    10. În anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.945 din 20 august 2007 “Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.981), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” se substituie prin cuvintele „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”.
    11. Regulamentul privind sălile delegaţiilor oficiale ale Combinatului de Vinuri “Cricova” S.A., aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1389 din 11 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 198-202, art. 1445), se modifică după cum urmează:
    la punctul 3, cuvintele „Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” se substituie prin cuvintele „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”;
    punctul 12 va avea următorul cuprins:
    „12. Alte delegaţii pot fi deservite conform unui Regulament intern aprobat de Combinat.”
    12. În anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 „Cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de organizaţiile internaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 66-68, art. 434), cuvintele „Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” se substituie prin cuvintele „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”.
    13. În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 31 din 23 ianuarie 2009 „Cu privire la aprobarea domeniilor reglementate, autorităţilor de reglementare şi organelor cu funcţii de supraveghere a pieţei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 16-18, art. 58), cuvintele „Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” se substituie prin cuvintele „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”, la cazul gramatical respectiv.
    14. În Reglementarea tehnică „Producerea, certificarea, controlul şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 9 iulie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 112-114, art. 480), cuvintele „Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”, la cazul gramatical respectiv.

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.793
din 2 decembrie 2009
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 554 din 9 iunie 2005 „Pentru aprobarea structurii şi efectivului-limită ale aparatului Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.  83-85, art. 607).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 578 din 15 iunie 2005 “Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.83-85, art.625).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 973 din 15 septembrie 2005 „Cu privire la Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.126-128, art.1050).
    4. Punctul 3 din anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 1120 din 27 octombrie 2005 „Cu privire la unele măsuri de eficientizare a lucrărilor de combatere a căderilor de grindină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 145-147, art.1200).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 1180 din 11 noiembrie 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.578 din 15 iunie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 154-156, art. 1275).
    6. Punctul 3 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 41 din 12 ianuarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.  9-12, art. 71).
    7. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 61 din 23 ianuarie 2006 “Cu privire la transmiterea unei părţi sociale a statului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 16-19, art. 96).
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 1175 din 11 octombrie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 578 din 15 iunie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 164-167, art. 1264).
    9. Punctul 2 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 16 ianuarie 2007 “Cu privire la unele măsuri de ameliorare a activităţii ramurii piscicole şi de reglementare a modului de utilizare a iazurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 10-13, art. 66).
    10. Punctul 5 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 216 din 27 februarie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32-35, art. 230).
    11. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 849 din 27 iulie 2007 „Cu privire la reorganizarea unei întreprinderi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 884).
    12.  Punctul 1 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 24 iunie 2008 “Cu privire la optimizarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării din sectorul agroalimentar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 112-114, art. 758).
    13. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1032 din 8 septembrie 2008 „Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 171-173, art. 1036).
    14. Punctul 7 din anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.1183 din 20 octombrie 2008 „Privind instituirea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 190-192, art. 1189).
    15. Hotărîrea Guvernului nr. 1221 din 31 octombrie 2008 „Pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 973 din 15 septembrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 198-200, art. 1232).
    16. Punctul 21 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 9 decembrie 2008 „Cu privire la crearea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 221-222, art. 1410).
    17. Punctul 6 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.291 din 15 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 80-81, art. 342).