HGM796/2009
ID intern unic:  332998
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 796
din  04.12.2009
privind aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 08.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 180     art Nr : 880
    MODIFICAT
   
HG389 din 17.05.10, MO78-80/21.05.10 art.460

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                           Vladimir FILAT

    Nr. 796. Chişinău, 4 decembrie 2009.

              Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 796
din 4 decembrie 2009
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG389 din 17.05.10, MO78-80/21.05.10 art.460]
    2. Hotărîrea Guvernului nr.662 din 10 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.163-164, art.730) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 2, cifra „79” se substituie cu cifra „80”;
    la punctul 3, sintagma „doi viceminiştri” se substituie cu sintagma „trei viceminiştri”;
    2) la punctul 10 din anexa nr.1, cuvîntul „doi” se substituie cu cuvîntul „trei”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii,  structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.169-170, art.775) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 2, cifra „39” se substituie cu cifra „38”;
    la punctul 3, sintagma „doi viceminiştri” se substituie cu sintagma „un viceministru”;
    2) în anexa nr.1:
    la punctul 8 alineatul doi, cuvintele „doi viceminiştri, numiţi în funcţie şi eliberaţi” se substituie cu cuvintele „un viceministru, numit în şi eliberat”;
    pe parcursul textului, cuvîntul „viceminiştrii” se substituie cu cuvîntul „viceministrul”, la cazul gramatical corespunzător.