HGC813/2009
ID intern unic:  333069
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 813
din  09.12.2009
privind modificarea Regulamentului cu privire
 la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate
Publicat : 15.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 184-186     art Nr : 898
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. La punctul 27 litera d) din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941 din 17 august 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 138-141, art. 1026), cu modificările şi completările ulterioare, propoziţia „Încadrarea în serviciul militar prin contract a ofiţerilor cu grade militare superioare se efectuează prin ordinul conducătorului structurii militare, în baza propunerilor aprobate anterior de Guvern” se exclude.
    2. Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Grăniceri vor opera în actele lor normative modificările ce decurg din prezenta hotărîre.

    PRIM-MINISTRU                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează: 
    Ministrul apărării                                               Vitalie Marinuţa
    Ministrul afacerilor interne                                Victor Catan

    Nr. 813. Chişinău, 9 decembrie 2009.