HPC114/2009
ID intern unic:  333149
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 114
din  18.12.2009
pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului
nr.312-XVI din 25 decembrie 2008 de aprobare a Regulamentului
privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea
producătorilor agricoli
Publicat : 22.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 189-190     art Nr : 603
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Articol unic. – Articolul 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.312-XVI din 25 decembrie 2008 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.7–9, art.18) se modifică după cum urmează:
    în partea introductivă, cifra „313,5” se substituie cu cifra „563,5”;
    la punctul 1), cifra „230” se substituie cu cifra „316,9”;
    la punctul 2), cifra „23,5” se substituie cu cifra „11”;
    la punctul 3), textul „Agenţiei de Stat „Apele Moldovei”” se substituie cu textul „Ministerul Mediului”, iar cifra „10” – cu cifra „15,6”;
    la punctul 4), cifra „50” se substituie cu cifra „220”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Mihai GHIMPU

    Nr.114-XVIII. Chişinău, 18 decembrie 2009.