HGM847/2009
ID intern unic:  333161
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 847
din  18.12.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Mediului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului
central al acestuia
Publicat : 22.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 189-190     art Nr : 925
    MODIFICAT
   
HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18
    HG887 din 01.11.17, MO383-388/03.11.17 art.992
    HG695 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.797
    HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.519
    HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302
    HG882 din 22.10.14, MO325-332/31.10.14 art.950
    HG349 din 26.05.14, MO142-146/03.06.14 art.410
    HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170    În scopul executării prevederilor Legii nr. 21-XVIII din 18 septembrie 2009 pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 149, art.412) şi ale Hotărîrii Guvernului nr. 597 din 21 octombrie 2009 privind unele măsuri de executare a Legii nr. 21-XVIII din 18 septembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 157, art. 663), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Lista autorităţilor administrative din subordine şi a instituţiilor publice în care Ministerul Mediului are calitatea de fondator, conform anexei nr. 3;
    Lista instituţiilor coordonate de Ministerul Mediului, conform anexei nr. 4;
    Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr. 6;
    Lista hotărîrilor de Guvern ce se abrogă, conform anexei nr.7.
    [Pct.1 modificat prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Pct.1 modificat prin HG695 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.797]
    [Pct.1 modificat prin HG349 din 26.05.14, MO142-146/03.06.14 art.410]
    [Pct.2 abrogat prin HG695 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.797]
    [Pct.2 modificat prin HG349 din 26.05.14, MO142-146/03.06.14 art.410]
    3. Ministrul mediului are doi viceminiştri şi un colegiu format din 7 persoane.
    4. Ministerul Mediului este succesorul de drept al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Valeriu Lazar
    Ministrul mediului                                                       Gheorghe Şalaru
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 847. Chişinău, 18 decembrie 2009.

    [Anexa nr.1 abrogată prin HG695 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.797]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.519]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG349 din 26.05.14, MO142-146/03.06.14 art.410]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG695 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.797]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG349 din 26.05.14, MO142-146/03.06.14 art.410]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 847
din 18 decembrie 2009

LISTA
autorităţilor administrative din subordine şi a instituţiilor
publice în care Ministerul Mediului are calitatea de fondator

    1) Autorităţi administrative:
    Agenţia „Apele Moldovei”
    Agenția „Moldsilva”
    Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale
    Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
    Inspectoratul pentru Protecția Mediului
    2) Instituţii publice:
    Serviciul Hidrometeorologic de Stat
    Institutul de Ecologie şi Geografie (subordonare dublă: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Mediului)
    [Anexa nr.3 modificată prin HG887 din 01.11.17, MO383-388/03.11.17 art.992]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG439 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.519]
    [Anexa nr.3 în redacția HG349 din 26.05.14, MO142-146/03.06.14 art.410]

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.847
din 18 decembrie 2009
Instituţiile coordonate de Ministerul Mediului
    Unitatea de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă şi de Canalizare

    [Anexa nr.5 abrogată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]

Anexa nr. 6
la Hotărîrea Guvernului nr.847
din 18 decembrie  2009

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 401 din 3 aprilie 2003 „Despre unele aspecte privind activitatea hidrometeorologică în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 67-69, art. 423), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Mediului”.
    [Pct.2 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 11 august 2003 „Cu privire la crearea Unităţii de implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă şi canalizare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 177-181, art. 1014), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în tot textul hotărîrii şi în anexa nr.1, sintagma „organul central de specialitate în domeniul gospodăririi apelor” se substituie cu sintagma „Ministerul Mediului”, la cazul gramatical respectiv;
    la punctul 19 litera e) din anexa nr.1, sintagma „Agenţiei „Apele Moldovei” se substituie cu sintagma „Ministerului Mediului”.
    anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.986
din 11 august  2003
COMPONENŢA
Comitetului de supraveghere al Unităţii de implementare
a proiectelor de aprovizionare cu apă şi canalizare
    Ministerul Mediului       - ministrul, preşedintele  Comitetului
    Ministerul Finanţelor     - şeful de direcţie, responsabil de sectorul de
                                          aprovizionare cu apă şi canalizare
    Ministerul Economiei    - viceministrul
    Banca Mondială           - coordonatorul proiectului, Oficiul
                                          Băncii Mondiale în Moldova
    Cancelaria de Stat        - viceministrul de stat
    Cancelaria de Stat        - reprezentantul
    Institutul de Ecologie
    şi Geografie al
    Academiei de
    Ştiinţe a Moldovei        - vicedirectorul
    Mişcarea Ecologistă
    din Moldova                - preşedintele”.

    4. Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2004 “Cu privire la aprobarea structurii şi Regulamentului Inspectoratului Ecologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 26-29, art. 215), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în tot textul hotărîrii şi anexele la hotărîre sintagma „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Mediului”, la cazul respectiv;
     la punctul 5 al anexei nr.1 sintagma „cu excepţia Serviciului piscicol” se exclude.
    5. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 193 din 20 februarie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.31-34, art.229), sintagma „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Mediului”.
    6. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 328 din 23 martie 2007 „Privind aprobarea Regulamentului, structurii organizaţionale şi efectivului-limită ale Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 43-46, art. 344), sintagma „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Mediului”, sintagma „ministrul ecologiei şi resurselor naturale” se substituie cu sintagma „ministrul mediului” şi cuvintele „director general” şi „director general adjunct” se substituie cu cuvintele „director” şi „director adjunct”, la cazul gramatical respectiv.
    [Pct.7 abrogat prin HG882 din 22.10.14, MO325-332/31.10.14 art.950]
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 485 din 12 august 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 124-126, art. 536), se modifică după cum urmează:
    în tot textul hotărîrii şi în anexa nr.1, sintagma „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Mediului”, sintagma „ministrul ecologiei şi resurselor naturale” se substituie cu sintagma „ministrul mediului” şi cuvintele „director general” şi „director general adjunct” se substituie cu cuvintele „director” şi „director adjunct” la cazul respectiv;
    la punctul 3 din hotărîre, cifra „28” se substituie cu cifra „24”.

Anexa nr. 7
la Hotărîrea Guvernului nr.847
din 18 decembrie 2009
LISTA
hotărîrilor de Guvern ce se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 573 din 13 iunie 2005 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi Regulamentului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,  nr. 83-85,  art. 622).
    2. Punctul IV din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 193 din 20 februarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.31-34, art.229).
    3. Punctul 3 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1500 din 29 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.43-46, art.333).
    4. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 328 din 23 martie 2007 „Privind aprobarea Regulamentului, structurii organizaţionale şi efectivului-limită ale Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 43-46, art. 344).
    5. Punctul 5 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1418  din  17 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 198-202, art.1470).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 179 din 4 martie 2009 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 573 din 13 iunie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 51-52,  art. 225).
    7. Punctul 9 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 485 din 12 august 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 124-126, art. 536).