LPC103/2009
ID intern unic:  333281
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 103
din  17.12.2009
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 642
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I.
– La articolul 25 al Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34–35, art.112), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera h1) cu următorul cuprins:
    „h1) să acceseze gratuit prin sistemul de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, dirijat de organul specializat, registrele de stat care conţin informaţii necesare pentru aplicarea măsurilor de executare silită;”.
    Art.II. – Articolul 14 al Legii nr.204-XVI din 6 iulie 2006 cu privire la sistemul de executare silită (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126–130, art. 603), cu modificările ulterioare, se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) să acceseze gratuit prin sistemul de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, dirijat de organul specializat, registrele de stat care conţin informaţii necesare pentru aplicarea măsurilor de executare silită;”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                         Mihai GHIMPU

    Nr.103-XVIII.  Chişinău, 17 decembrie 2009.