LPC106/2009
ID intern unic:  333285
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 106
din  17.12.2009
 pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr.764-XV din 27  decembrie 2001
 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 646
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La compartimentul „Raionul Edineţ” din anexa nr.3 la Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.16, art.53), cu modificările ulterioare, poziţia „Edineţ” va avea următorul cuprins:
    „Edineţ                                                           Alexăndreni
                                                                          Gordineştii Noi”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                            Mihai GHIMPU

    Nr.106-XVIII.  Chişinău, 17 decembrie 2009.