LPC113/2009
ID intern unic:  333306
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 113
din  18.12.2009
pentru modificarea articolului 1516 din Codul civil
al Republicii Moldova
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 656
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 1516 din Codul civil al  Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82–86, art.661), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se exclude.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                          Mihai GHIMPU

    Nr.113-XVIII. Chişinău, 18 decembrie 2009.