HGC894/2009
ID intern unic:  333328
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 894
din  29.12.2009
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului  nr. 98 din 9 februarie 2009
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 980
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:   
    Hotărîrea Guvernului nr. 98 din 9 februarie 2009 „Cu privire la repartizarea pe tipuri de destinaţii a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 34-36, art. 140), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  
     la alineatul unu, cifra şi cuvintele „313,5 milioane de lei” se substituie cu cifra şi cuvintele „563500 mii lei”;
    la subpunctul 1), cifra şi cuvintele „192,5 milioane lei” se substituie cu cifra şi cuvintele „316900,0 mii lei”;
    se  completează cu litera a) cu următorul cuprins;
    „a) 2000,0 mii lei, pentru susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice”;
    la litera b), cifra şi cuvintele „50 milioane lei” se substituie cu cifra şi cuvintele „130972,9 mii lei”;
    la litera c), cifra şi cuvintele „24,1 milioane lei” se substituie cu cifra şi cuvintele „25527,1 mii lei”;
    la litera d), cifrele şi cuvintele „118,4 milioane lei”, „60,9 milioane lei”, „12,5 milioane lei”, „15,0 milioane lei” şi „30,0 milioane lei” se substituie, respectiv, cu cifrele şi cuvintele „158400,0 mii lei”, „76177,3 mii lei”, „18956,8 mii lei”, „22730,9 mii lei” şi „40535,0 mii lei”;
    la subpunctul 3), sintagma „Agenţiei de Stat „Apele Moldovei” se substituie cu sintagma „Ministerului Mediului”, iar cifra şi cuvintele „10 milioane lei” se substituie cu cifra şi cuvintele „15600,0 mii lei”;
    la subpunctul 4), cifra şi cuvintele „100 milioane lei” se substituie cu cifra şi cuvintele „220000,0 mii lei”.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Valeriu  Lazar
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                  Valeriu Cosarciuc
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa

    Nr. 894. Chişinău, 29 decembrie 2009.