HGC900/2009
ID intern unic:  333334
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 900
din  29.12.2009
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 986
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexele nr.1-7 la Hotărîrea Guvernului  nr. 757 din 4 iulie 2006 „Cu privire la aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor de stare civilă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.102-105, art.782), cu modificările ulterioare, şi anexele nr.1-5 la Hotărîrea Guvernului nr.558 din 18 mai 2007 „Cu privire la aprobarea modelelor unice ale formularelor tipizate ale actelor de stare civilă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.74-77, art.594), cu modificările ulterioare, se expun în redacţie nouă, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                          Alexandru Tănase
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 900. Chişinău, 29 decembrie 2009.

   
anexa nr.1-7

    anexa nr.1-5