HGA911/2009
ID intern unic:  333345
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 911
din  30.12.2009
privind modificarea Hotărîrii Guvernului
 nr.959 din 9 septembrie 2005
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 997
    Abrogată prin HG210 din 24.03.14, MO72-77/28.03.14 art.233

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.959 din 9 septembrie 2005 „Cu privire la măsurile de asigurare a confirmării cetăţeniei şi documentării populaţiei din stînga Nistrului (Transnistria)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.123-125, art.1032), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 alineatul doi, sintagma „în perioada 10 septembrie – 31 decembrie 2009,” se exclude, iar sintagmele „de uz intern emis de fosta U.R.S.S.” şi „de uz intern emise de fosta U.R.S.S.” se substituie prin sintagma „de tip sovietic”;
    2) la punctul 2, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”.

    PRIM-MINISTRU                                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                                     Victor Osipov
    Ministrul tehnologiilor
    informaţionale şi comunicaţiilor                                                Alexandru Oleinic
    Ministrul finanţelor                                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 911. Chişinău, 30 decembrie 2009.