LPC136/2009
ID intern unic:  333354
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 136
din  29.12.2009
 pentru modificarea Legii nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997
privind deşeurile de producţie şi menajere
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 672
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – În Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16–17, art.101), cu modificările ulterioare, alineatul (2) al articolului 16, alineatul (2) al articolului 20, articolul 27 şi anexa nr.2 se abrogă.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Mihai GHIMPU

    Nr.136-XVIII. Chişinău, 29 decembrie 2009.