HGC931/2009
ID intern unic:  333398
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 931
din  31.12.2009
privind modificarea şi completarea punctului 122
din Regulamentul circulaţiei rutiere
Publicat : 15.01.2010 în Monitorul Oficial Nr. 2-4     art Nr : 19     Data intrarii in vigoare : 01.12.2010
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Punctul 122 din Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 92-93, art. 409), se modifică şi se completează după cum urmează:
    la subpunctul 5, litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) în perioada 1 decembrie – 1 martie vehiculul nu este echipat cu pneuri destinate exploatării în sezonul de iarnă sau, în afara acestei perioade a anului, în lipsa zăpezii ori a gheţii pe carosabil, este echipat cu pneuri utilate cu crampoane”;
    la subpunctul 6, alineatul doi din litera j) se completează în final cu cuvintele „ , precum şi lanţurile antiderapante în perioada 1 decembrie – 1 martie”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 decembrie 2010.

    PRIM-MINISTRU                                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                   Victor Catan
    Ministrul transporturilor şi
    infrastructurii drumurilor                                                      Anatolie Şalaru

    Nr. 931. Chişinău, 31 decembrie 2009.