HGM932/2009
ID intern unic:  333399
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 932
din  31.12.2009
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 15.01.2010 în Monitorul Oficial Nr. 2-4     art Nr : 20
    MODIFICAT
   
HG10 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.30
    HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul de stat                                                               Victor Bodiu

    Nr. 932. Chişinău, 31 decembrie 2009.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.932
din  31 decembrie 2009
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100]
    [Pct.2 abrogat prin HG10 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.30]
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30 decembrie 2005 „Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, art.32), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în textul hotărîrii:
    cuvintele „Baza Auto a Aparatului Guvernului” se substituie prin cuvintele „Baza Auto a Cancelariei de Stat”, la cazul gramatical respectiv;
    la punctul 4, cuvintele „Şefului sau şefului-adjunct al Aparatului Guvernului” se substituie prin cuvintele „ministrului de stat sau viceministrului de stat”;
    2) în anexa nr.1:
    la poziţia 3, cuvintele „şi ministrul administraţiei publice locale” se exclud;
    la poziţia 4, cuvintele „Şeful Aparatului Guvernului,” se exclud;
    la poziţia 5, cuvintele „Şefii adjuncţi ai Aparatului Guvernului,” se exclud;
    la poziţia 6, cuvintele „Şefului Aparatului Guvernului” se substituie prin cuvintele „ministrului de stat”, iar cuvintele „Aparatului Guvernului” se substituie prin cuvintele „Cancelariei de Stat”;
    la poziţia 8, cuvintele „Şefii direcţiilor teritoriale control administrativ” se substituie prin cuvintele „Şefii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat”;
    la poziţia 9, cuvintele „Şefii adjuncţi ai direcţiilor teritoriale control administrativ” se substituie prin cuvintele „Şefii adjuncţi ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art.249), cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în textul hotărîrii şi al anexelor, cuvintele „Aparatul Guvernului” şi „Şeful Aparatului Guvernului” se substituie, respectiv, prin cuvintele „Cancelaria de Stat” şi „Ministrul de stat”, la cazul gramatical respectiv.
    2) în anexa nr.1, la punctul 54 subpunctul 2), cuvintele „conducător şi adjunct al conducătorului Aparatului Guvernului, viceministru,” se exclud;
    3) în anexa nr.5:
    la punctul 13, literele a) şi b) se exclud;
    la punctul 22, cuvintele „Ministerului Economiei şi Comerţului” se substituie prin cuvintele „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.