HGM20/2010
ID intern unic:  333484
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 20
din  19.01.2010
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 22.01.2010 în Monitorul Oficial Nr. 8-10     art Nr : 49
    MODIFICAT
   
HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                           Veaceslav Negruţa

    Nr. 20. Chişinău, 19 ianuarie 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.20
din 19 ianuarie 2010
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766]
    2. Hotărîrea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 “Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi a Regulamentului Serviciului Vamal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Se stabileşte efectivul-limită în ansamblu pentru sistemul Serviciului Vamal în număr de 1896 de unităţi.”;
    punctul 3 se exclude;
    2) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.4 din 2 ianuarie 2007
Structura
aparatului central al Serviciului Vamal
    Directorul general
    Departamentul de aplicare a legii
    Departamentul venituri şi tehnologii informaţionale
    Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă
    Direcţia juridică
    Direcţia management strategic şi relaţii internaţionale
    Direcţia securitate internă
    Direcţia managementul personalului
    Direcţia audit intern”;
    3) anexa nr.2 se exclude;
    4) anexa nr.3:
    punctul 8:
    la alineatul unu, cuvintele „şi de un vicedirector general, numiţi în şi eliberaţi din funcţie de ministrul finanţelor” se exclud;
    la alineatul doi subalineatul cinci, cuvintele „(cu excepţia vicedirectorului general)” se exclud; 
    punctul 9 se exclude;
    la punctul 13, propoziţia a doua se exclude.