DPC189/2010
ID intern unic:  333642
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 189
din  08.02.2010
pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii
Moldova nr. 1774-II din 21 noiembrie 2000
Publicat : 12.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 23-24     art Nr : 37
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1774-II din 21 noiembrie 2000 privind instituirea sărbătorii profesionale – Ziua Bibliotecarului, textul „la 5 octombrie” se substituie prin textul „la 23 aprilie”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Mihai GHIMPU

    Nr. 189-V. Chişinău, 8 februarie 2010.