HGM62/2010
ID intern unic:  333644
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 62
din  04.02.2010
privind modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 12.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 23-24     art Nr : 101
    MODIFICAT
    HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568

     În temeiul articolului 2 din Legea nr. 180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 162-164, art. 598) şi articolului 8 alineatul (1) litera j) din Legea nr. 1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migraţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 nr. 1-2, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   [Pct.1 abrogat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                             Valentina Buliga

    Nr. 62. Chişinău, 4 februarie 2010.


    [Anexa nr.1 abrogată prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]


Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.62
din 4 februarie 2010
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1077 din 20 noiembrie 1997 „Cu privire la angajarea provizorie a lucrătorilor migranţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 84-85, art. 849).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 1 martie 2001 „Pentru completarea Regulamentului cu privire la angajarea provizorie a lucrătorilor migranţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 27-28, art. 216).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 1421 din 20 decembrie 2001 „Despre aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 158-160, art. 1471).
    4. Punctul 8 din Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 30 din 10 ianuarie 2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 13-15, art. 85).
    5. Punctul 5 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.693 din 17 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.171-172, art.816).