HGC114/2010
ID intern unic:  333763
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 114
din  18.02.2010
cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 23.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 29     art Nr : 157
    Pentru executarea prevederilor Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.392), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Se abrogă:
    Dispoziţia Guvernului nr.109 din 29 martie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.35-37, art. 275);
    Hotărîrea Guvernului nr.1239 din 22 decembrie 1998 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.520 din 5 august 1992” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.1-2, art.14).

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                          Vitalie Marinuţa
    Ministrul afacerilor interne                                          Victor Catan
    Ministrul muncii,
    protecţiei sociale şi familiei                                          Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 114. Chişinău, 18 februarie 2010.

              Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.114
din 18 februarie 2010
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1.  Punctul 17 din Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 5 august 1992 „Cu privire la măsurile primordiale de protecţie socială a persoanelor, participante la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, şi acordarea ajutorului necesar cetăţenilor şi familiilor, afectate de conflictul militar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1992, nr. 8, art. 236), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „17. Documentul care certifică dreptul la înlesniri este legitimaţia de veteran de război, eliberată de către Marele Stat Major al Armatei Naţionale prin intermediul structurilor teritoriale din subordine”.
    2. În Regulamentul cu privire la modul de atribuire a statutului şi de eliberare a legitimaţiilor de veteran de război, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1281 din 19 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.212-217, art.1477), cuvintele „Departamentul Administrativ-Militar” se substituie prin cuvintele „Marele Stat Major al Armatei Naţionale”, la cazul  gramatical corespunzător.
    3. Alineatul unu din punctul 1 şi anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1158 din 13 octombrie 2008 „Cu privire la componenţa unor comisii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.189, art.1166), cu modificările ulterioare, se exclud.
    4. Punctul 4 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1309 din 14 noiembrie 2006 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.520 din 5 august 1992” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.181-183, art. 1406) se exclude.