HPC17/2010
ID intern unic:  333881
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 17
din  26.02.2010
pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII
din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare
şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
Publicat : 05.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 33     art Nr : 62     Data intrarii in vigoare : 26.02.2010
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.I. – Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. În denumirea hotărîrii, după cuvintele „de sărbătoare” se introduc cuvintele „ , zilele comemorative”.
    2. La punctul 1 litera a), după textul:
    „– Ziua comemorării lui Mihai Eminescu (15 ianuarie);”
    se introduce textul:
    „– Ziua Memoriei (2 martie) (ziua de comemorare a celor căzuţi în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova şi a victimelor acestui conflict);”.
    Art.II. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                           Mihai GHIMPU

    Nr.17. Chişinău, 26 februarie 2010.