HGC157/2010
ID intern unic:  333913
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 157
din  04.03.2010
pentru modificarea Regulamentului privind fondurile ecologice
Publicat : 09.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 34     art Nr : 211
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul privind fondurile ecologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 988 din 21 septembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.92-93, art.962), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Fondul ecologic naţional este administrat de Consiliul de administrare constituit din şapte persoane, în următoarea componenţă: ministrul mediului (preşedinte), viceministrul mediului (vicepreşedinte), cîte un reprezentant al Ministerului Finanţelor, Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Cancelariei de Stat şi un reprezentant al organizaţiilor nonguvernamentale ecologiste (prin rotaţie anuală, înaintat de adunarea generală a organizaţiilor nonguvernamentale ecologiste).
    Fondurile ecologice locale sînt administrate de consiliile de administrare constituite din cîte cinci persoane, în următoarea componenţă: şeful agenţiei sau inspecţiei ecologice – preşedinte; vicepreşedintele raionului sau viceprimarul municipiului – vicepreşedinte; un consilier raional (municipal) responsabil de protecţia mediului, un reprezentant al Centrului raional (municipal) de medicină preventivă, un reprezentant al organizaţiilor nonguvernamentale ecologiste (prin rotaţie anuală).
    Activitatea Consiliului de administrare este reglementată de Regulamentul privind administrarea fondurilor ecologice, aprobat de Minister.
    În scopul elaborării şi implementării programelor naţionale şi locale de protecţie a mediului şi a biodiversităţii vor fi angajaţi contractual 5 specialişti, care vor fi finanţaţi din mijloacele Fondului ecologic naţional.”;
    la punctul 19, cuvîntul “planificare,” se exclude;
    la punctul 20 ultima frază, sintagma “privind funcţionarea consiliilor de administrare a fondurilor ecologice” se substituie cu sintagma “privind administrarea fondurilor ecologice, aprobat de Minister”.
    2. Ministerul Mediului, în termen de 3 luni, va modifica actele interne în domeniul gestionării fondurilor ecologice, în conformitate cu prezenta Hotărîre.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa
    Ministrul mediului                                                    Gheorghe Şalaru
    Ministrul construcţiilor şi
    dezvoltării regionale                                                 Marcel Răducan

    Nr. 157. Chişinău, 4 martie 2010.