HGM165/2010
ID intern unic:  333943
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 165
din  09.03.2010
cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
Publicat : 12.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 35     art Nr : 219
    MODIFICAT
   
HG232 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.265; în vigoare 26.04.19
    HG396 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.438
    HG242 din 26.04.17, MO134-143/28.04.17 art.321   
    HG488 din 20.04.16, MO114-122/29.04.16 art.544
    HG299 din 23.04.14, MO99-102/25.04.14 art.317
   
HG287 din 30.04.13, MO97-103/03.05.13 art.342
    HG260 din 25.04.12, MO88-91/11.05.12 art.308
   
HG260 din 25.04.12, MO82-84/27.04.12 art.291
    HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225    În conformitate cu prevederile Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.336) şi în baza Convenţiei colective (nivel naţional) nr.9 din 28 ianuarie 2010, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Începînd cu 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare – unități) se stabilește în mărime de 16,42 lei pe oră, sau 2775 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.
    [Pct.1 în redacția HG232 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.265; în vigoare 26.04.19]
    [Pct.1 în redacția HG396 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.438]
    [Pct.1 în redacția HG242 din 26.04.17, MO134-143/28.04.17 art.321]
    [Pct.1 în redacția HG488 din 20.04.16, MO114-122/29.04.16 art.544]
    [Pct.1 în redacția HG219 din 29.04.15, MO105-109/01.05.15 art.230]
    [Pct.1 în redacția HG299 din 23.04.14, MO99-102/25.04.14 art.317]
    [Pct.1 modificat prin HG287 din 30.04.13, MO97-103/03.05.13 art.342]
    [Pct.1 modificat prin HG260 din 25.04.12, MO88-91/11.05.12 art.308]
    [Pct.1 modificat prin HG260 din 25.04.12, MO82-84/27.04.12 art.291]
   
[Pct.2 exclus prin HG260 din 25.04.12, MO88-91/11.05.12 art.308]
    [Pct.2 exclus prin HG260 din 25.04.12, MO82-84/27.04.12 art.291]
   
3. În cazul aplicării de către unităţi a sistemului tarifar de salarizare sau în cazul aplicării sistemului netarifar de salarizare cuantumul lunar total al salariului unui angajat nu poate fi mai mic decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit de Guvern, după consultarea cu partenerii sociali.
    [Pct.3 în redacţia HG260 din 25.04.12, MO88-91/11.05.12 art.308]
    [Pct.3 în redacţia HG260 din 25.04.12, MO82-84/27.04.12 art.291]
    [Pct.4-5 excluse prin HG260 din 25.04.12, MO88-91/11.05.12 art.308]
    [Pct.4-5 excluse prin HG260 din 25.04.12, MO82-84/27.04.12 art.291]
   
6. Odată cu stabilirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, salariile de bază stabilite anterior nu pot fi micşorate, decît în conformitate cu prevederile alineatului (2) articolul 20 al Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002.
    61. Întreprinderile de stat, întreprinderile cu capital majoritar de stat şi  cele monopoliste, indicate de Guvern, la care cuantumul salariului tarifar pentru categoria I de calificare este mai mare decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, prevăzut la punctele 1 şi 4 ale prezentei hotărîri, pot efectua majorarea salariului tarifar pentru categoria I de calificare numai pe măsura creşterii volumului producţiei (lucrări, servicii) în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului precedent, cu condiţia sporirii volumului producţiei livrate în preţuri efective, obţinerii beneficiului din vînzarea producţiei şi rentabilităţii producţiei.
    În cazurile în care creşterea sumară a indicelui preţurilor de consum de la momentul majorării anterioare a salariului tarifar pentru categoria I de calificare depăşeşte rata de creştere a volumului producţiei (lucrărilor, serviciilor) în preţuri comparabile, întreprinderea care dispune de mijloace financiare necesare este în drept să majoreze salariul tarifar pentru categoria I de calificare pe măsura creşterii indicelui preţurilor de consum.
    [Pct.61 introdus  prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
  
  7. Se abrogă punctele 1 şi 2 ale Hotărîrii Guvernului nr.152 din 19 februarie 2004 „Cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară şi cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.39-41, art.299), cu modificările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                          Valeriu Lazar
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                               Valentina Buliga

    Nr. 165. Chişinău, 9 martie 2010.