LPC14/2010
ID intern unic:  334035
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 14
din  26.02.2010
pentru completarea articolului 409 din Codul contravenţional
al Republicii  Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 23.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 39-40     art Nr : 95
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 409 alineatul (2) din Codul contravenţional al Republicii  Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art.15), cu modificările ulterioare, se completează în final cu cuvintele „ , inspectorii de muncă”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                          Mihai GHIMPU

    Nr. 14. Chişinău, 26 februarie 2010.