LPC25/2010
ID intern unic:  334087
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 25
din  04.03.2010
pentru modificarea articolului 54 din Codul contravenţional
al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 26.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 41-43     art Nr : 114
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 54 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art.15), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în dispoziţia alineatului (2), textul „ , recunoscut de stat, propagarea urii religioase” se înlocuieşte cu textul „sau prin acţiuni de propagare a urii religioase”;
    în dispoziţia alineatului (3), textul „înregistrat sau neînregistrat” se exclude;
    în sancţiunea alineatului (4), textul „şi cu expulzarea din ţară” se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Mihai GHIMPU

    Nr. 25. Chişinău, 4 martie 2010.