HGM246/2010
ID intern unic:  334259
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 246
din  08.04.2010
cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale
aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională
în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care
Republica Moldova este parte
Publicat : 14.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 52-53     art Nr : 308
    MODIFICAT
   
HG218 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art.257; în vigoare 12.04.19
    HG47 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.55; în vigoare 01.02.19
   
HG1158 din 21.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1219; în vigoare 23.11.18
    HG1041 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1102; în vigoare 26.10.18
    HG939 din 24.09.18, MO365/26.09.18 art.960; în vigoare 26.09.18
    HG850 din 20.08.18, MO333-335/24.08.18 art.898; în vigoare 24.08.18
   
HG498 din 29.05.18, MO176-180/01.06.18 art.549
    HG200 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.231
    HG125 din 06.02.18, MO40-47/09.02.18 art.144
    HG1142 din 20.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1270
    HG1061 din 06.12.17, MO429-433/08.12.17 art.1184
   
HG777 din 04.10.17, MO356-359/06.10.17 art.883
    HG546 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.633
    HG437 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.516
    HG182 din 22.03.17, MO85-91/24.03.17 art.251
    HG131 din 07.03.17, MO73-77/10.03.17 art.195
    HG1255 din 16.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1346
    HG1070 din 21.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1156
   
HG950 din 03.08.16, MO247-255/05.08.16 art.1028
    HG893 din 20.07.16, MO217-229/22.07.16 art.968
    HG687 din 31.05.16, MO151-155/03.06.16 art.743
    HG337 din 24.03.16, MO79-89/01.04.16 art.388
    HG239 din 02.03.16, MO49-54/04.03.16 art.265
    HG220 din 01.03.16, MO49-54/04.03.16 art.250
    HG899 din 30.12.15, MO370-376/31.12.15 art.999
   
HG607 din 07.09.15, MO254-257/11.09.15 art.696
   
HG394 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.440
   
EMO110 din 08.05.15, MO110-114/08.05.15 pag.61     HG101 din 25.03.15, MO74-77/27.03.15 art.130
   
HG1028 din 29.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1114
    HG1016 din 10.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1096
    HG977 din 04.12.14, MO364-365/09.12.14 art.1058
   
HG916 din 07.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1011
    HG781 din 25.09.14, MO290-292/30.09.14 art.823
   
HG682 din 20.08.14, MO249-255/22.08.14 art.718
    HG545 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.581
   
HG413 din 04.06.14, MO147-151/06.06.14 art.449
    HG389 din 28.05.14, MO134-141/30.05.14 art.406
   
HG225 din 26.03.14, MO78-79/01.04.14 art.247
    HG123 din 19.02.14, MO47-48/25.02.14 art.144
   
HG1064 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1169
   
HG953 din 27.11.13, MO281-283/30.11.13 art.1057
   
HG770 din 02.10.13, MO216-220/04.10.13 art.874
   
HG565 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.661
    HG322 din 30.05.13, MO125-129/14.06.13 art.402
   
HG298 din 21.05.13, MO116-118/24.05.13 art.368
    HG205 din 18.03.13, MO60-63/22.03.13 art.259
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89
    HG1028 din 28.12.12, MO6-9/11.01.13 art.38
    HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938
    HG758 din 10.10.12, MO212-215/12.10.12 art.816
    HG607 din 15.08.12, MO175-176/21.08.12 art.665
    HG540 din 25.07.12, MO155-159/27.07.12 art.591
    HG367 din 06.06.12, MO113-118/08.06.12 art.405
    HG202 din 06.04.12, MO76-80/20.04.12 art.250
    HG1 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.19
    HG643 din 26.08.11, MO148-151/09.09.11 art.722
    HG542 din 18.07.11, MO118-121/22.07.11 art.611
    HG367 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.427
    HG108 din 21.02.11, MO32-33/25.02.11 art.134
    HG1161 din 20.12.10, MO252-253/21.12.10 art.1276
    HG1045 din 08.11.10, MO221-222/09.11.10 art.1158
   
HG999 din 19.10.10, MO214-220/05.11.10 art.1123
    HG658 din 22.07.10, MO129-130/27.07.10 art.742


    Titlul hotărîrii în redacția HG200 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.231

    În vederea realizării art.4, alin.(3) art.54, lit.c1) art.104, lit.b) alin.(3) art.124 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, art.31 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, art.7 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor acordurilor şi memorandumurilor la care Republica Moldova este parte, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambulul modificat prin HG200 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.231]
    [Preambulul modificat prin HG658 din 22.07.10, MO129-130/27.07.10 art.742]
    1. Se aprobă:
    Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora, conform anexei nr.1;
    Lista împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova/Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistență investițională, din contul cărora vor fi importate sau achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, conform anexei nr.2;
   Regulamentul privind modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, conform anexei nr.3;
    Regulamentul privind modul de atestare a venitului obţinut de persoanele fizice şi juridice rezidente antrenate în realizarea proiectelor de asistenţă tehnică, conform anexei nr.4;  
    Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă, conform anexei nr.6.
    [Pct.1 modificat prin HG1158 din 21.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1219; în vigoare 23.11.18]
    [Pct.1 modificat prin HG1041 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1102; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.1 modificat prin HG200 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.231]
    [Pct.1 modificat prin HG1161 din 20.12.10, MO252-253/21.12.10 art.1276]
    [Pct.2 abrogat prin HG200 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.231]
    3. Asigurarea evidenţei asistenței externe acordate Republicii Moldova are loc prin validarea proiectelor/programelor în Platforma pentru Gestionarea Asistenței Externe (Platforma AMP): www.amp.gov.md.
    Înregistrarea proiectului/programului de asistență externă se face prin introducerea informației în Platforma AMP, conform manualului utilizatorului, care este parte componentă a Platformei AMP.
    La fiecare fișă de proiect se atașează:
    1) copia scanată a acordului de asistență externă, și/sau a tratatului internațional sub incidența căruia cade proiectul/programul și care constituie bază legală pentru aplicarea facilităților solicitate;
    2) copia extrasului din contractul de prestare a serviciilor şi/sau a lucrărilor, care conține denumirea contractorului, a donatorului și termenul de valabilitate a contractului;
    3) termenele de referință aprobate;
    4) copia scanată a acordului de parteneriat și a contractului de grant (pentru proiectele/programele transfrontaliere și transnaționale);
    5) alte documente relevante.
    Toate cîmpurile fișei de proiect (electronic) se completează în limba de stat și în limba engleză. Informația introdusă în Platforma AMP se aduce, în mod oficial, la cunoștința Ministerului Finanțelor.
    [Pct.3 în redacția HG47 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.55; în vigoare 01.02.19]
    [Pct.3 în redacția HG389 din 28.05.14, MO134-141/30.05.14 art.406]
    [Pct.3 modificat prin HG1161 din 20.12.10, MO252-253/21.12.10 art.1276]

    4. În cazul intervenirii unor modificări/actualizări în informația înregistrată anterior, beneficiarul primar și/sau creditorul/donatorul modifică informația în Platforma AMP și încarcă copiile scanate ale documentelor semnate care reflectă modificările/actualizările survenite.
    [Pct.4 în redacția HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19]
    [Pct.4 în redacția HG47 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.55; în vigoare 01.02.19]
    [Pct.4 în redacția HG389 din 28.05.14, MO134-141/30.05.14 art.406]
    [Pct.4 modificat prin HG1161 din 20.12.10, MO252-253/21.12.10 art.1276]

    5. Ministerul Finanțelor, în comun cu Cancelaria de Stat, asigură evidența proiectelor de asistență externă.
    [Pct.5 în redacția HG47 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.55; în vigoare 01.02.19]
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanţelor şi Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul de stat                                                            Victor Bodiu
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 246. Chişinău, 8 aprilie 2010.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG47 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.55; în vigoare 01.02.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1158 din 21.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1219; în vigoare 23.11.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG939 din 24.09.18, MO365/26.09.18 art.960; în vigoare 26.09.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG850 din 20.08.18, MO333-335/24.08.18 art.898; în vigoare 24.08.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG498 din 29.05.18, MO176-180/01.06.18 art.549]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG200 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.231]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG125 din 06.02.18, MO40-47/09.02.18 art.144]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1142 din 20.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1270]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1061 din 06.12.17, MO429-433/08.12.17 art.1184]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG777 din 04.10.17, MO356-359/06.10.17 art.883]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG546 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.633]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG437 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.516]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG182 din 22.03.17, MO85-91/24.03.17 art.251]
    [Anexa nr.1 în redacția HG131 din 07.03.17, MO73-77/10.03.17 art.195]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1255 din 16.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1346]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1070 din 21.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1156]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG950 din 03.08.16, MO247-255/05.08.16 art.1028]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG893 din 20.07.16, MO217-229/22.07.16 art.968]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG687 din 31.05.16, MO151-155/03.06.16 art.743]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG337 din 24.03.16, MO79-89/01.04.16 art.388]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG239 din 02.03.16, MO49-54/04.03.16 art.265]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG220 din 01.03.16, MO49-54/04.03.16 art.250]
    [Anexa nr.1 în redacția HG899 din 30.12.15, MO370-376/31.12.15 art.999]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG607 din 07.09.15, MO254-257/11.09.15 art.696]
    [Anexa nr.1 în redacția HG394 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.440]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG195 din 22.04.15, MO98-101/24.04.15 art.221]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG101 din 25.03.15, MO74-77/27.03.15 art.130]
    [Anexa nr.1 în redacția HG1028 din 29.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1114]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1016 din 10.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1096]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG977 din 04.12.14, MO364-365/09.12.14 art.1058]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG916 din 07.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1011]
    [Anexa nr.1 în redacția HG781 din 25.09.14, MO290-292/30.09.14 art.823]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG682 din 20.08.14, MO249-255/22.08.14 art.718]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG545 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.581]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG413 din 04.06.14, MO147-151/06.06.14 art.449]
    [Anexa nr.1 în redcația HG389 din 28.05.14, MO134-141/30.05.14 art.406] 

    [Anexa nr.1 modificată prin HG225 din 26.03.14, MO78-79/01.04.14 art.247]

    [Anexa nr.1 în redacţia HG123 din 19.02.14, MO47-48/25.02.14 art.144]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1064 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1169]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG953 din 27.11.13, MO281-283/30.11.13 art.1057]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG565 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.661]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG322 din 30.05.13, MO125-129/14.06.13 art.402]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG205 din 18.03.13, MO60-63/22.03.13 art.259]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG1028 din 28.12.12, MO6-9/11.01.13 art.38]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG758 din 10.10.12, MO212-215/12.10.12 art.816]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG607 din 15.08.12, MO175-176/21.08.12 art.665]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG540 din 25.07.12, MO155-159/27.07.12 art.591]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG202 din 06.04.12, MO76-80/20.04.12 art.250]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG1 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.19]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG643 din 26.08.11, MO148-151/09.09.11 art.722]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG542 din 18.07.11, MO118-121/22.07.11 art.611]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG367 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.427]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG108 din 21.02.11, MO32-33/25.02.11 art.134]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1161 din 20.12.10, MO252-253/21.12.10 art.1276]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1045 din 08.11.10, MO221-222/09.11.10 art.1158]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG999 din 19.10.10, MO214-220/05.11.10 art.1123]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG658 din 22.07.10, MO129-130/27.07.10 art.742]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG47 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.55; în vigoare 01.02.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1158 din 21.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1219; în vigoare 23.11.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1041 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1102; în vigoare 26.10.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG850 din 20.08.18, MO333-335/24.08.18 art.898; în vigoare 24.08.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG200 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.231]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG777 din 04.10.17, MO356-359/06.10.17 art.883]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG546 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.633]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG437 din 14.06.17, MO190-200/16.06.17 art.516]
    [Anexa nr.2 în redacția HG131 din 07.03.17, MO73-77/10.03.17 art.195]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1255 din 16.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1346]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1070 din 21.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1156]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG687 din 31.05.16, MO151-155/03.06.16 art.743]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG337 din 24.03.16, MO79-89/01.04.16 art.388]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG899 din 30.12.15, MO370-376/31.12.15 art.999]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG607 din 07.09.15, MO254-257/11.09.15 art.696]
    [Anexa nr.2 în redacția HG394 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.440]
    [Anexa nr.2 modificată prin EMO110 din 08.05.15, MO110-114/08.05.15 pag.61]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG195 din 22.04.15, MO98-101/24.04.15 art.221]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG101 din 25.03.15, MO74-77/27.03.15 art.130]
    [Anexa nr.2 în redacția HG1028 din 29.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1114]
    [Anexa nr.2 în redacția HG781 din 25.09.14, MO290-292/30.09.14 art.823]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG545 din 09.07.14, MO178-184/11.07.14 art.581]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG389 din 28.05.14, MO134-141/30.05.14 art.406]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG123 din 19.02.14, MO47-48/25.02.14 art.144]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1064 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1169]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG953 din 27.11.13, MO281-283/30.11.13 art.1057]

    [Anexa nr.2 modificată prin HG770 din 02.10.13, MO216-220/04.10.13 art.874]

    [Anexa nr.2 modificată prin HG565 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.661]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG322 din 30.05.13, MO125-129/14.06.13 art.402]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG298 din 21.05.13, MO116-118/24.05.13 art.368]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG205 din 18.03.13, MO60-63/22.03.13 art.259]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG1028 din 28.12.12, MO6-9/11.01.13 art.38]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG607 din 15.08.12, MO175-176/21.08.12 art.665]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG202 din 06.04.12, MO76-80/20.04.12 art.250]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG1 din 02.01.12, MO1-6/06.01.12 art.19]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG643 din 26.08.11, MO148-151/09.09.11 art.722]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG542 din 18.07.11, MO118-121/22.07.11 art.611]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG367 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.427]

    [Anexa nr.2 în redacţia HG108 din 21.02.11, MO32-33/25.02.11 art.134]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1161 din 20.12.10, MO252-253/21.12.10 art.1276]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG999 din 19.10.10, MO214-220/05.11.10 art.1123]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG658 din 22.07.10, MO129-130/27.07.10 art.742]


    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG200 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.231]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG899 din 30.12.15, MO370-376/31.12.15 art.999]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG367 din 06.06.12, MO113-118/08.06.12 art.405]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1161 din 20.12.10, MO252-253/21.12.10 art.1276]


    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG200 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.231]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG1161 din 20.12.10, MO252-253/21.12.10 art.1276]

    [Anexa nr.5 abrogată prin HG389 din 28.05.14, MO134-141/30.05.14 art.406]

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.246
din 8 aprilie 2010

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003 “Cu privire la aprobarea Listei împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii  Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele  financiare internaţionale (inclusiv din cota parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor  respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata taxei pe valoarea adăugată, accizelor, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.60-61, art.375).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1284 din 27 octombrie 2003 “Despre aprobarea Completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.221-222, art.1334).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.387 din 15 aprilie 2004 “Despre aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.64-66, art.523).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.585 din 31 mai 2004 “Despre aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.91-95, art.735).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.237 din 25 februarie 2005 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi сompletărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38, art.282).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.373 din 28 aprilie 2005 “Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.67-68, art.426).
    7. Hotărîrea Guvernului nr.832 din 8 august 2005 “Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.110-112, art.902).
    8. Hotărîrea Guvernului nr.122 din 3 februarie 2006 “Cu privire la aprobarea completărilor şi modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003”, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.25-27, art.160).
    9. Hotărîrea Guvernului nr.736 din 29 iunie 2006 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.102-105, art.774).
    10. Hotărîrea Guvernului nr. 985 din 25 august 2006 “Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1078).
    11. Hotărîrea Guvernului nr.22 din 10 ianuarie 2007 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.6-9, art.37).
    12. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.219 din 27 februarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.39-42, art.288).
    13. Hotărîrea Guvernului nr.543 din 17 mai 2007 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.574).
    14. Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 7 august 2007 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art.934).
    15. Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 6 decembrie 2007 “Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică externă în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.194-197, art.1410).
    16. Hotărîrea Guvernului nr.1487 din  26 decembrie 2007 “Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 6 decembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art.1508).
    17. Hotărîrea Guvernului nr.1510 din 29 decembrie 2007 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.21).
    18. Punctul 1 al modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1532 din 29 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.13, art.73).
    19. Hotărîrea Guvernului nr.538 din 23 aprilie 2008 “Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 6 decembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.82, art.520).
    20. Hotărîrea Guvernului nr.574 din 7 mai 2008 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.86-87, art.562).
    21. Hotărîrea Guvernului nr.1106 din 30 septembrie 2008 “Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 6 decembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183-185, art.1121).
    22. Hotărîrea Guvernului nr.1280 din 14 noiembrie 2008 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.210, art.1301).
    23. Hotărîrea Guvernului nr.1487 din 26 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 6 decembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.7-9, art.22).
    24. Hotărîrea Guvernului nr.135 din 10 februarie 2009 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 6 decembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44, art.184).
    25. Hotărîrea Guvernului nr.254 din 1 aprilie 2009 “Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.68, art.305).
    26. Hotărîrea Guvernului nr.270 din 10 aprilie 2009 “Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 6 decembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.75-77, art.323).
    27. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din  10 august 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.127-130, art.548).
    28. Hotărîrea Guvernului nr.554 din 10 septembrie 2009 “Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 6 decembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.148, art.635).
    29. Hotărîrea Guvernului nr. 600 din 22 octombrie 2009 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.158, art.667).
    30. Hotărîrea Guvernului nr.654 din 6 noiembrie 2009 “Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 6 decembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.163-164, art.726).