HGC234/2010
ID intern unic:  334266
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 234
din  07.04.2010
cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului
nr. 1340 din 4 decembrie 2001
Publicat : 14.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 52-53     art Nr : 299
    În temeiul articolului 17 din Legea nr.271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.20, art.231), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1340 din 4 decembrie 2001 „Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.150-151, art.1387), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1340
din 4 decembrie 2001

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a
 Republicii Moldova

    FILAT Vladimir                 - Prim-ministru, preşedinte al Comisiei
    LAZAR Valeriu                  - viceprim-ministru, ministru al economiei,
                                                vicepreşedinte al Comisiei
    LEANCĂ Iurie                  - viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe
                                                şi integrării europene, vicepreşedinte al Comisiei
    CATAN Victor                  - ministru al afacerilor interne, vicepreşedinte al
                                                Comisiei
    HARABAGIU Mihail         - şef al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
                                                Excepţionale al Mini­sterului Afacerilor Interne,
                                                vicepreşedinte al Comisiei
    BODIU Victor                    - ministru de stat
    NEGRUŢA Veaceslav        - ministru al finanţelor
    COSARCIUC Valeriu        - ministru al agriculturii şi industriei alimentare
    RĂDUCAN Marcel           - ministru al construcţiilor şi dezvoltării regionale
    ŞALARU Gheorghe           - ministru al mediului
    BUJOR Leonid                   - ministru al educaţiei
    HOTINEANU Vladimir      - ministru al sănătăţii
    BULIGA Valentina              - ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    FOCŞA Boris                     - ministru al culturii
    TĂNASE Alexandru           - ministru al justiţiei
    MARINUŢA Vitalie           - ministru al apărării
    CEBANUIon                      - ministru al tineretului şi sportului
    OLEINIC Alexandru           - ministru al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor
    ŞALARU Anatolie              - ministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor
    GRAMA Vasile                  - director general al Agenţiei Relaţii Funciare şi
                                                 Cadastru
    ROIBU Alexei                    - director general al Serviciului Grăniceri
    VDOÎI Gheorghe                - director general al Agenţiei „Moldsilva”
    PÎNTEA Vasile                   - director general al Agenţiei Rezerve Materiale
    CHETRARU Viorel            - director al Centrului pentru Combaterea Crimelor
                                                 Economice şi Corupţiei
    FORMUZAL Mihail           - guvernator al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia
                                                 (Gagauz-Yeri)
    ZUBCO Valeriu                  - procuror general
    MIHAI Gheorghe               - director al Serviciului de Informaţii şi Securitate
    DUCA Gheorghe                - preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    GÎRBU Oleg                      - şef al Direcţiei probleme speciale a Cancelariei
                                                de Stat
    RUDICO Vitalie                 - şef al Direcţiei operative a Serviciului Protecţiei
                                                 Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului
                                                 Afacerilor Interne, secretar al Comisiei”.

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                               Victor Catan

    Nr. 234. Chişinău, 7 aprilie 2010.