OSVC128/223
ID intern unic:  334297
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 128
din  07.04.2010
cu privire la modificarea anexei nr. 8 la ordinul nr. 346-o din 24.12.2009
  „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 16.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 54-55     art Nr : 223     Data intrarii in vigoare : 16.04.2010
    În legătură cu reorganizarea Serviciului Vamal şi aprobarea schemelor noi de încadrare,
ORDON:
    1. A se exclude din anexa nr. 8 următoarele puncte:

9012
SOROCA intern
9015
SOROCA ŢEKINOVCA (fluvial)

    2. A se adăuga în anexa nr. 8 următoarele puncte:

3031
CHIŞINĂU intern 8 (Industrială, 73)
9023
ZEL BĂLŢI
9024
SOROCA ŢEKINOVCA

    3. În vederea îndeplinirii prezentului ordin, Î.S. „Vamtehinform” va opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie şefilor birourilor vamale, cu aducerea la cunoştinţa brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei tehnologii informaţionale şi statistică vamală.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                               Tudor BALIŢCHI

    Nr. 128-O. Chişinău, 7 aprilie 2010.