LPC61/2010
ID intern unic:  334365
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 61
din  23.04.2010
pentru modificarea articolului 111din
Codul muncii al Republicii Moldova
Publicat : 26.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 61     art Nr : 179
    Parlamentul adoptă  prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 111 alineatul (1) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154- XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) 27 august – Ziua Independenţei;”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                        Mihai GHIMPU

    Nr. 61. Chişinău, 23 aprilie 2010.