HPC62/2010
ID intern unic:  334368
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 62
din  23.04.2010
pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din
 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare, zilele
 comemorative şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
Publicat : 26.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 61     art Nr : 182     Data intrarii in vigoare : 23.04.2010
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.I. – Punctul 1 litera a) din Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare, zilele comemorative şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările ulterioare,  se completează, în ordine cronologică, cu poziţia:
    „– Ziua Drapelului de Stat (27 aprilie);”.
    Art.II. – Conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale vor asigura organizarea festivităţilor publice prilejuite de Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova.
    Art. III. – Prezenta hotărîre intră în vigoare de la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Mihai GHIMPU

    Nr. 62. Chişinău, 23 aprilie 2010.