HGC348/2010
ID intern unic:  334502
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 348
din  04.05.2010
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului
 nr. 933 din 12 septembrie 2000
Publicat : 11.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 70-71     art Nr : 420
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    În anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie 2000 „Cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) „Inventator remarcabil” şi Trofeului OMPI „Întreprindere inovatoare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 119-120, art. 1031), cu modificările ulterioare, cuvintele „Chiroşca Dorian” se substituie prin cuvintele „Bolocan Lilia”.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, ministrul economiei                       Valeriu Lazar

    Nr. 348. Chişinău, 4 mai 2010.