HGA366/2010
ID intern unic:  334518
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 366
din  06.05.2010
cu privire la modificarea Nomenclatorului mărfurilor
al Republicii Moldova
Publicat : 11.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 70-71     art Nr : 435
    Abrogată prin HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La capitolul 70 din Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1525 din 29 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.112-114, art. 726), cu modificările ulterioare, nota de subpoziţie va avea următorul cuprins:
    „În sensul subpoziţiilor 7013 22, 7013 41 şi 7013 91, expresia „cristal cu plumb” nu cuprinde decît sticla avînd un conţinut de monoxid de plumb (PbO) de minimum 24% din greutate.”

    PRIM-MINISTRU     
                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                        Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 366. Chişinău, 6 mai 2010.