HGC373/2010
ID intern unic:  334523
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 373
din  06.05.2010
cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului
nr.1001 din 30 septembrie 2005
Publicat : 11.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 70-71     art Nr : 440
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 30 septembrie 2005 “Privind instituirea Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copilului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 132-134, art. 1079), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
„Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.1001
din 30 septembrie 2005
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copilului
    NEGREI Ion                      -    viceprim-ministru, preşedinte al Consiliului
    BULIGA Valentina             -    ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei,
                                                    vicepreşedinte al Consiliului
    BUJOR Leonid                  -    ministru al educaţiei
    CEBANU Ion                    -    ministru al tineretului şi sportului
    ŢURCANU Gheorghe       -    viceministru al sănătăţii
    CHEPTĂNARU Iurie        -    viceministru al afacerilor interne
    EFRIM Oleg                      -    viceministru al justiţiei
    CĂRĂUŞ Maria                -    viceministru al finanţelor
    RECEAN Dorin                 -    viceministru al tehnologiilor informaţionale şi
                                                   comunicaţiilor
    SPOIALĂ Lucia                -    director general al Biroului Naţional de Statistică
    RUSU Eugen                      -    procuror, adjunct al Procurorului General
    PLĂMĂDEALĂ Tamara   -    avocat parlamentar pentru protecţia drepturilor
                                                    copilului, Centrul pentru Drepturile Omului din
                                                    Moldova
    YUSTER Alexandra           -    reprezentant al UNICEF în Republica Moldova
    IANACHEVICI Mariana   -    preşedinte al Alianţei ONG-urilor active în domeniul
                                                    protecţiei sociale a copilului şi familiei”.

    PRIM-MINISTRU                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                 Valentina Buliga
    Ministrul educaţiei                                              Leonid Bujor
    Ministrul sănătăţii                                                Vladimir Hotineanu
    Ministrul afacerilor interne                                 Victor Catan
    Ministrul tineretului şi sportului                         Ion Cebanu
    Ministrul finanţelor                                              Veaceslav Negruţa
    Ministrul justiţiei                                                 Alexandru Tănase

    Nr. 373. Chişinău, 6 mai 2010