HPC84/2010
ID intern unic:  334617
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 84
din  07.05.2010
pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII
 din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare, zilele
 comemorative şi la zilele de odihnă în R. S. S. Moldova
Publicat : 21.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 78-80     art Nr : 230     Data intrarii in vigoare : 07.05.2010
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. I. – Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare, zilele comemorative şi la zilele de odihnă în R.S.S. Moldova, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul hotărîrii va avea următorul cuprins:
    „Hotărîre cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova”.
    2. În formula introductivă, sintagma “Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova” se substituie prin sintagma “Parlamentul Republicii Moldova”.
    3. La punctul 1:
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „1. Se consfinţesc următoarele zile comemorative şi zile de sărbătoare în Republica Moldova:”;
    litera a) se completează, în ordine cronologică, cu poziţiile:
    „– Ziua comemorării victimelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl şi ale altor avarii nucleare (26 aprilie);”
    „– Ziua Familiei (15 mai);”.
    4. La punctul 4, sintagma “R.S.S. Moldova” se substituie prin sintagma “Republica Moldova”.
    Art. II. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Mihai GHIMPU

    Nr. 84. Chişinău, 7 mai 2010.