LPC81/2010
ID intern unic:  334767
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 81
din  07.05.2010
pentru modificarea articolului 22  din Legea nr. 294-XVI
din 21 decembrie 2007 privind partidele politice
Publicat : 04.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 250
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 22 alineatul (2) din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, art. 119), cu modificările ulterioare, litera c) se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Mihai GHIMPU

    Nr. 81. Chişinău, 7 mai 2010.