HGM434/2010
ID intern unic:  334787
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 434
din  27.05.2010
cu privire la aprobarea Cerințelor
„Uleiuri vegetale comestibile”
Publicat : 04.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 510
    MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18
   
HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45

    HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723
    HG296 din 26.04.11, MO74-77/06.05.11 art.343

    Titlul modificat prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45

    NOTĂ:
    în textul hotărîrii, cu excepţia clauzei de emitere, şi al Reglementării tehnice, precum şi în parafele şi în textele anexelor nr.1-5, cuvintele „Reglementare tehnică” şi „prezenta Reglementare tehnică”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Cerinţe” şi, respectiv, „prezentele Cerinţe”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 141), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2004, nr. 83-87, art. 431) şi Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2009, nr. 67, art. 183), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza de emitere modificată prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    1. Se aprobă Cerinţa „Uleiuri vegetale comestibile” (se anexează).
    2. Din momentul intrării în vigoare a Cerinţelor „Uleiuri vegetale comestibile” din Nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1469 din 30 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.14), cu  modificările şi completările ulterioare, poziţiile tarifare cu numerele de ordine 14, 15, 16 şi 17 se exclud.
    3. Prezenta Hotărîre intră în vigoare după 7 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia punctului 18, care intră în vigoare după 24 de luni.
    4. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
   [Pct.4 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Valeriu Lazar
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                             Valeriu Cosarciuc
    Ministrul sănătăţii                                                     Vladimir Hotineanu

    Nr. 434. Chişinău, 27 mai 2010.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.434
din 27 mai 2010
CERINȚELE
„Uleiuri vegetale comestibile”
    Cerinţa „Uleiuri vegetale comestibile” creează cadrul necesar aplicării Regulamentului (CE) nr. 1989/2003 al Comisiei din 6 noiembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de măsline şi ale uleiurilor din reziduuri de măsline, precum şi metodele de analiză relevante, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO), nr. L 295 din 13 noiembrie 2003, Regulamentului (CE), nr.1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO), nr. L 299 din 16 noiembrie 2007, documentelor normative ale Comisiei Codex Alimentarius: CODEX STAN 210 (amendat în 2003, 2005, 2009), ce prevede norme pentru uleiurile vegetale ce poartă denumiri specifice, CODEX STAN 19–1981 (Revizuit 2–1999, amendat în 2009) privind normele codex pentru grăsimile şi uleiurile comestibile nevizate de normele individuale, CODEX STAN 33–1981 (Revizuit 2-2003, amendat în 2009) privind normele Codex pentru uleiurile de măsline şi uleiurile din pomaceea de măsline după prima extracţie, art. 118 şi anexa nr. XVI la Regulamentul (CE) nr.1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO), nr. L 299 din 16 noiembrie 2007, Regulamentului (CE) nr.1019/2002 al Comisiei din 13 iunie 2002 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 155 din 14 iunie 2002.
    [Preambulul modificat prin HG296 din 26.04.11, MO74-77/06.05.11 art.343]
I. DOMENIUL DE APLICARE
    1. Cerinţele „Uleiuri vegetale comestibile” (în continuare – Cerinţe) stabilesc cerinţele minime de calitate la comercializarea uleiurilor vegetale alimentare, specificate conform poziţiilor tarifare 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 şi 1804 00 000 din Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014, care sînt destinate consumului uman, provenite atît din producţia internă, cît şi din import.
    [Pct.1 în redacția HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    [Pct.1 modificat prin HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723]
    2. Prezenta Cerinţă nu se aplică produselor fabricate în gospodării individuale pentru consumul propriu.
II. TERMINOLOGIE
    [Capitolul II denumirea modificată prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    3. În sensul prezentei Cerinţe uleiurilor li se aplică următoarele denumiri ce trebuie utilizate la comercializare:
    1) ulei vegetal – amestec de trigliceride ale acizilor graşi şi substanţe aderente (alte lipide de tipul fosfatidelor, substanţe nesaponificabile şi alţi acizi graşi liberi) obţinut din materie primă vegetală oleaginoasă;
    2) ulei obţinut prin presare – ulei virgin obţinut fără schimbarea naturii uleiului, numai prin procedee mecanice, spre exemplu stoarcere sau presare cu utilizarea căldurii, nelimpezit sau limpezit prin hidratare, sedimentare, filtrare şi centrifugare;
    3) ulei obţinut prin presare la rece – ulei obţinut fără schimbarea naturii uleiului, numai prin procedee mecanice, spre exemplu stoarcere sau presare, fără încălzire, nelimpezit sau limpezit prin hidratare, sedimentare, filtrare şi centirfugare;
    4) ulei extractiv – ulei extras din materie primă oleaginoasă cu ajutorul solvenţilor (hexan, benzină ş.a.), admişi pentru utilizare în asemenea scopuri, conform actelor normative în vigoare;
    5) ulei vegetal nerafinat – ulei vegetal curăţit de suspensii mici şi mari;
    6) ulei vegetal rafinat – ulei vegetal limpezit, conform ciclului deplin sau parţial al etapelor de rafinare;
    7) ulei hidratat – ulei obţinut la prelucrarea uleiului vegetal cu ajutorul reagenţilor hidratanţi, în scopul eliminării fosfolipidelor şi altor substanţe hidrofile;
    8) ulei neutralizat – ulei eliberat parţial sau total de acizi graşi liberi;
    9) ulei înălbit – ulei purificat parţial sau complet de substanţe colorante;
    10) ulei deodorizat – ulei vegetal purificat de substanţele volatile gustative şi aromatice caracteristice;
    11) ulei rafinat deodorizat – ulei rafinat, supus procesului de deodorizare;
    12) ulei în amestec – amestec de uleiuri vegetale în diferite raporturi;
    13) ulei aromatizat – ulei cu adaos de substanţe gustative şi aromatice;
    14) materie primă oleaginoasă – seminţe şi fructe ale plantelor oleaginoase, utilizate pentru producerea industrială a uleiurilor alimentare;
    15) ulei de arahide – ulei obţinut din seminţe de alune de pămînt (seminţe Arachis hypogaea L.);
    16) ulei de  babassu – ulei obţinut din miezul fructelor unor specii de palmier (Orbignya spp);
    17) ulei de cocos – ulei obţinut din miezul nucilor de cocos (Cocos nucifera L.);
    18) ulei de bumbac – ulei obţinut din seminţe de diferite specii de bumbac cultivat (Gossypium spp);
    19) ulei din seminţe de struguri – ulei obţinut din seminţe de struguri (Vitis vinifera L.);
    20) ulei de porumb – ulei obţinut din germeni de porumb (embryos Zea L.);
    21) ulei de muştar – ulei obţinut din seminţe de muştar alb (Sinapis alba L. sau Brassica hirta Moench), cafeniu şi galben (Brassica juncea (L.) Czernajew şi Cossen) şi muştar negru (Brassica nigra (L.) Koch), cu un conţinut de aciderucic – maximum 5% din conţinutul total de acizi graşi;
    22) ulei de măsline – ulei obţinut din fructe de pom de măslin (Olea europea L.);
    221) ulei de măsline virgin – ulei obţinut din fructul de măslină doar prin procedee mecanice sau alte procedee fizice, în condiţii care nu conduc la alterarea uleiului, fructul nesuferind nici un alt tratament decît spălarea, decantarea, centrifugarea  şi filtrarea, cu excepţia uleiurilor obţinute cu ajutorul unor solvenţi cu acţiune chimică sau biochimică ori prin procedee de reesterificare şi se clasifică în:
    a) ulei de măsline extravirgin – ulei virgin de măsline a cărui aciditate, exprimată în conţinut de acid oleic, este de 0,8 g la 100 de g, celelalte caracteristici ale sale fiind conforme cu cele definite pentru această categorie;
    b) ulei de măsline virgin – ulei virgin de măsline a cărui aciditate, exprimată în conţinut de acid oleic, este de 2 g la 100 de g, celelalte caracteristici ale sale fiind conforme cu cele definite pentru această categorie;
    c) ulei de măsline lampant – ulei de măsline virgin a cărui aciditate, exprimată în acid oleic, este mai mare de 2 g la 100 g  şi/sau ale cărui caracteristici sînt conforme cu cele stabilite pentru această categorie. Se foloseşte exclusiv în scopuri industriale;
    [Pct.3 subpct.221 introdus prin HG296 din 26.04.11, MO74-77/06.05.11 art.343]
    222) ulei brut din turte de măsline – ulei obţinut din turte de măsline prin tratarea cu solvenţi sau prin procedee fizice, cu excepţia uleiurilor obţinute prin procedee de reesterificare. Caracteristicile sînt conforme cu cele stabilite pentru  această categorie.
    [Pct.3 subpct.222 introdus prin HG296 din 26.04.11, MO74-77/06.05.11 art.343]
    23) ulei din miez de nucă – ulei obţinut din miez de nucă (Júglans régia L.);
    24) ulei de cătină albă – ulei obţinut din fructe de cătină albă (Hippophae rhamnoides L.) pentru utilizare numai în amestec;
    25) ulei de cătină albă cupajat – ulei obţinut prin amestecarea uleiului de cătină albă  cu ulei de floarea soarelui rafinat;
    26) ulei de palmier – ulei obţinut din miezul fructului de palmier (Elaeis guineensis);
    27) ulei de cacao – ulei obţinut din boabe de cacao (Theobroma cacao);
    28) ulei de sîmburi de palmier – ulei obţinut din sîmburii fructului de palmier (Elaeis guineensis);
    29) ulei de rapiţă – ulei obţinut din seminţe de rapiţă (Brassica napus L., Brassica campestris L., Brassica juncea L. şi Brassica tournefortii Gouan species);
    30) ulei de rapiţă cu conţinut redus de acid erucic – ulei obţinut din seminţe de rapiţă Brassica napus L., Brassica campestris L., Brassica juncea L. cu conţinut redus de acid erucic (maximum 2 % din conţinutul total de acizi graşi);
    31) ulei de tomate – ulei obţinut din seminţe de tomate (Lycopersicum esculentum Mill.);
    32) ulei de saflor – ulei obţinut din seminţe de saflor (seminţe Carthamus tinctorious L.);
    33) ulei de saflor cu un conţinut sporit de acid oleic – ulei obţinut din seminţe oleaginoase de saflor din speciile Carthamus tinctorious L. cu un conţinut sporit de acid oleic (minimum 70 % din conţinutul total de acizi graşi);
    34) ulei de susan – ulei obţinut din seminţe de susan (seminţe Sesamum indicum L.);
    35) ulei de soia – ulei obţinut din boabe de soia (seminţe Glycine max (L.) Merr.);
    36) ulei de floarea-soarelui – ulei obţinut din seminţe de floarea-soarelui (seminţe Helianthus annuus L.);
    37) ulei de floarea-soarelui cu conţinut sporit de acid oleic – ulei obţinut din toate speciile de seminţe de floarea-soarelui (seminţe Helianthus annuus L.), cu conţinut sporit de acid oleic (minimum 75 % din conţinutul total de acizi graşi);
    38)  ulei de floarea-soarelui cu conţinut mediu de acid oleic – ulei obţinut din toate speciile de seminţe de floarea-soarelui (seminţe Helianthus annuus L.), cu conţinut mediu de acid oleic (de la 43,1 pînă la 71,8 % din conţinutul total de acizi graşi);
    39)  ulei din sîmburi de fructe (de caise, vişine, piersici şi prune) – ulei obţinut din miez de sîmburi de fructe (Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus persica L., Prunus domestica L.);
    40) ulei de migdal – ulei obţinut din sîmburi de migdal (Amygdalus communis L.);
    41) ulei de orez – ulei obţinut din tărîţe de orez (Oryza sativa L);
    42) ulei de dovleac – ulei obţinut din seminţe de dovleac (Cucurbita maxima Duch, Cucurbita moschata L.);
    [Pct.42 introdus prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
   
43) ulei bogat în acizi graşi omega-3 – ulei care conţine cel puţin 0,6 g acid linolenic per 100 g de produs;
    [Pct.43 introdus prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    44) ulei cu compoziţie echilibrată de acizi graşi polinesaturaţi (AGP) – ulei în care raportul omega-6/omega-3 constituie (1-13):1 şi este asigurat prin conţinutul de acid linoleic şi linolenic al acestuia.
    [Pct.44 introdus prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    4. În sensul prezentei
Cerinţe, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:
    1) rafinare – proces de eliminare din componenţa uleiului a impurităţilor ce-l însoţesc;
    2) deodorare – proces de eliminare din componenţa uleiului a substanţelor odorante şi volatile la temperaturi înalte;
    3) înălbire – proces de eliminare din componenţa uleiului a substanţelor colorante cu ajutorul absorbenţilor naturali (bentonită etc.);
    4) densitate relativă – raportul dintre masa uleiului la o temperatură respectivă şi masa aceluiaşi volum de apă la temperatura de 20°C;
    5) indicele de refracţie la 40°C – refracţia luminii monocromatice de sodiu la trecerea prin ulei la temperatura de 40°C;
    6) indicele de saponificare – cantitatea de hidroxid de potasiu în mg, necesară pentru saponificarea, respectiv transformarea în săpun, a unui gram de ulei;
    7) indicele de iod – gradul de nesaturare a uleiurilor, care se exprimă în grame de iod absorbit de 100 g produs;
    8) indicele de peroxid – caracteristica de calitate a uleiurilor, reprezentînd conţinutul de peroxid şi alte substanţe oxidante dintr-o cantitate anumită de ulei, care oxidează iodura de potasiu, punînd în libertate iodul. Se exprimă în milimoli de oxigen activ la 1 kg de produs;
    9) indicele de aciditate  – mărimea fizică, egală cu masa de hidroxid de potasiu (mg), necesară pentru neutralizarea acizilor graşi liberi, care se conţin în  1 g de ulei. Se exprimă în mg КОН/g;
    10) substanţe  nesaponificabile – substanţe organice ale uleiurilor care nu reacţionează cu alcalii formînd săpun;
    11) culoarea de iod – caracteristica de calitate a uleiurilor, care se determină prin compararea cu o scară de culori a soluţiilor etalon de iod;
    12) compoziţia în acizi graşi – procentul de acizi graşi cu lungimea catenei  de la 6 atomi de carbon (C6) pînă la 24 atomi de carbon (C24);
    121) acid gras omega-6 – acid linoleic, notare convenţională – C18:2;
    [Pct.121) introdus prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
   
122) acid gras omega-3 – acid linolenic, notare convenţională – C18:3;
    [Pct.122) introdus prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    13) impurităţile insolubile – impurităţile uleiurilor insolubile în eter de petrol;
    14) săpun – caracteristica calităţii uleiurilor care indică conţinutul de săpun dizolvat în uleiuri rafinate cu ajutorul alcaliilor.
III. CERINȚE GENERALE
    5. Uleiurile trebuie să fie produse, ambalate, etichetate, marcate,
introduse pe piaţă şi comercializate în conformitate cu Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    [Pct.5 modificat prin
HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    6. Producătorii uleiurilor trebuie să asigure menţinerea înregistrărilor care permit trasabilitatea şi identificarea materiilor prime utilizate, metodelor şi condiţiilor de producţie, furnizorilor de materii prime, echipelor de producţie, loturilor şi tipurilor de produse timp de 3 ani şi, după caz, să ofere dovezi documentare ale respectării cerinţelor de calitate şi inofensivitate alimentară prescrise în prezenta Cerinţă.
    7. Calitatea şi inofensivitatea alimentară presupun asigurarea respectării şi conformării cerinţelor prescrise, igienei alimentare pe parcursul întregului ciclu de producţie, de la materia primă pînă la consumator.
    8. Provenienţa, calitatea şi inofensivitatea materiei prime şi materialelor utilizate se confirmă prin documentele de însoţire.
    9. La plasarea pe piaţă uleiurile trebuie să fie însoţite de declaraţia de conformitate prevăzută în Capitolul V al prezentei
Cerinţe şi avizate sanitar, conform Legii nr. 10- XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.
IV. CERINŢE  MINIME DE CALITATE
    [Capitolul IV titlul în redacția HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    10. Uleiurile ce cad sub incidenţa prezentei
Cerinţe în funcţie de consistenţă se clasifică după cum urmează:
    1) lichide: de floarea-soarelui, de măsline, de soia, de rapiţă (canola), de arahide, de porumb, de bumbac, de seminţe de struguri, de muştar, de saflor, de susan, de migdale, de caise, de vişine, de piersici, de prune, de miez de nucă, de cătină albă cupajat, de tomate, de orez, de dovleac, uleiuri în amestec şi uleiuri cu conţinut echilibrat de acizi graşi polinesaturaţi;
    [Pct.10 subpct.1) modificat prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    2) solide: de cacao, de cocos, de palmier, de sîmburi de palmier, de babassu.
    11. Uleiurile, în funcţie de materia primă utilizată, se clasifică după cum urmează:
    1) uleiuri individuale – obţinute dintr-un singur tip de materie primă;
    2) uleiuri în amestec – obţinute prin amestecarea uleiurilor din diferite tipuri de materie primă (două sau mai multe).
    12. Uleiurile, în funcţie de compoziţia acizilor graşi, se clasifică în grupe, după cum urmează:
    1) oleică (de floarea-soarelui cu conţinut sporit de acid oleic, de floarea-soarelui cu conţinut mediu de acid oleic, de măsline, de arahide, de piersici, de prune, de caise, de migdale, de saflor cu conţinut sporit de acid oleic, de orez);
    2) linolico-oleică (de susan, de vişine, de dovleac);
    [Pct.10 subpct.2) modificat prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    3) linolică (de porumb, de floarea-soarelui, de seminţe de struguri, de saflor, de tomate);
    4) linoleică (de rapiţă, de muştar, de soia);
    5) palmitinică (de bumbac, de cacao, de palmier);
    6) laurinică (de cocos, de sîmburi de palmier);
    7) linoleico-linolenică cu compoziţie echilibrată de acizi graşi polinesaturaţi (floarea-soarelui şi rapiţă;  floarea-soarelui, rapiţă şi soia;  floarea-soarelui, rapiţă şi seminţe de struguri; porumb şi rapiţă; rapiţă şi porumb;  porumb, rapiţă şi seminţe de struguri;  soia şi rapiţă).
    [Pct.10 subpct.7) introdus prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    13. Uleiurile se clasifică în funcţie de:
    1) procesul de limpezire:
    a) rafinate;
    b) nerafinate;
    2) în funcţie de tehnologia de obţinere:
    a) presate;
    b) extractive;
    c) presate cu extracţie ulterioară a uleiului din tescovină.
    Tipurile şi procedeele de obţinere a uleiurilor sînt specificate în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.
    14. Identificarea uleiurilor se efectuează conform caracteristicilor organoleptice, fizico-chimice şi compoziţiei acizilor graşi.
    15. Caracteristicile organoleptice ale uleiurilor trebuie să corespundă cerinţelor specificate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.
    16. Caracteristicile fizico-chimice ale uleiurilor trebuie să corespundă cerinţelor specificate în anexa nr. 3 la prezenta Reglementare tehnică.
    17. Compoziţia acizilor graşi în uleiuri trebuie să corespundă cerinţelor specificate în anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică.
    18. Conţinutul maxim rezidual al solvenţilor pentru uleiurile extractive:
    propan, butan, acetonă – 0,1 mg/kg;
    pentan, ciclohexan, eter de petrol, heptan – 1 mg/kg;
    1,1,2-tricloretilenă – 2 mg/kg.
    19. Fabricarea uleiurilor cu utilizarea aditivilor alimentari se admite în baza respectării cerinţelor stabilite în Regulile şi Normele sanitare privind aditivii alimentari, aprobate prin ordinul medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 06.10.3.46 din 17 decembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50-52, art. 123).
    Nu se admite utilizarea aditivilor alimentari în uleiuruile virgine şi presate la rece.
    20. Uleiurile livrate spre comercializare se ambalează în recipiente din materiale admise pentru contact cu produsele alimentare, conform actelor normative în vigoare.
    21. Capacitatea nominală a ambalajelor de desfacere pentru uleiurile lichide preambalate şi pentru uleiurile solide preambalate vîndute, în funcţie de masă, trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului general de metrologie legală de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.907 din 4 noiembrie 2014.
    [Pct.21 în redacția HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    22. Denumirea sub care se comercializează uleiurile trebuie să reflecte corect natura lui şi să conţină minimum următoarea informaţie:
    1) denumirea materiei prime;
    2) procedeul de obţinere a uleiului .
    23. Pentru uleiul de dovleac şi de cătină albă cupajat, suplimentar, pe eticheta de însoţire se indică fracţia masică de carotenoizi.
    [Pct.23 în redacția HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
   
231. Pentru uleiurile cu compoziţie echilibrată de acizi graşi polinesaturaţi, suplimentar, pe etichetă se indică „bogat în acizi graşi omega-3” şi conţinutul de acizi graşi omega-3 şi omega-6 la 100 g ulei.
    [Pct.231 introdus prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    24. Nu se admite aplicarea pe etichetă a menţiunilor: „dublu rafinat”, „fără colesterol”, precum şi a altor menţiuni similare ce pot induce în eroare consumatorul.
    25. La etichetarea uleiurilor nu se admite atribuirea sau invocarea proprietăţilor de tratament, profilaxie sau vindecare a bolilor.
    251. Indicaţia „prima presare la rece” poate figura numai pentru uleiurile de măsline virgine sau extravirgine obţinute la o temperatură mai mică de 27 °C în urma unei prime presări mecanice a pastei de  măsline, printr-un sistem tradiţional de extracţie pe bază de prese hidraulice.
    [Pct.251 introdus prin HG296 din 26.04.11, MO74-77/06.05.11 art.343]
    252. Indicaţia „extracţie la rece” poate figura numai pentru uleiurile de măsline virgine sau extravirgine obţinute la o temperatură mai mică de 27 °C printr-un procedeu de percolare sau centrifugare a pastei de măsline.
    [Pct.252 introdus prin HG296 din 26.04.11, MO74-77/06.05.11 art.343]
    253. Indicaţia acidităţii sau acidităţii maxime poate figura numai în cazul în care este însoţită de indicaţia valorii peroxidice, a conţinutului de ceară şi a absorbţiei de ultraviolete.
    [Pct.253 introdus prin HG296 din 26.04.11, MO74-77/06.05.11 art.343]
    254. În cazul în care amestecul de ulei de măsline şi alte uleiuri vegetale este indicat pe etichete în alt loc decît în lista de ingrediente prin cuvinte, imagini sau reprezentări grafice, amestecul în cauză trebuie să aibă următoarea descriere comercială: „Amestec de uleiuri vegetale (sau denumirile exacte ale uleiurilor vegetale în cauză) şi ulei de măsline”, urmată imediat de indicarea proporţiei de ulei de măsline din amestec.
    [Pct.254 introdus prin HG296 din 26.04.11, MO74-77/06.05.11 art.343]
    255. Prezenţa uleiului de măsline pe eticheta unui amestec poate fi evidenţiată cu ajutorul imaginilor sau reprezentărilor grafice în conformitate cu pct. 254, numai în cazul în care proporţia de ulei de măsline depăşeşte 50 % din amestecul în cauză.
    [Pct.255 introdus prin HG296 din 26.04.11, MO74-77/06.05.11 art.343]
    256. La etichetarea uleiurilor de măsline, indicaţia proprietăţilor organoleptice referitoare la gust şi/sau miros poate figura numai pentru uleiurile de măsline extravirgine şi virgine.
    [Pct.25 introdus prin HG296 din 26.04.11, MO74-77/06.05.11 art.343]
    26. Depozitarea uleiurilor lichide se face în încăperi curate, neinfestate, bine aerisite, ferite de razele solare şi de îngheţ. Condiţiile de păstrare recomandate fiind umiditatea relativă a aerului de maximum 75 % şi temperatura de la 2°C pînă la 25°C, pentru uleiul de cătină albă cupajat – temperatura de la 0°C pînă la 15°C.
    Depozitarea uleiurilor solide trebuie să se efectueze în condiţii şi la regimurile de temperaturi indicate în documentele de însoţire ale uleiurilor, asigurîndu-se calitatea pe durata întregii perioade de păstrare garantată.
    27. Nu se admite transportarea şi depozitarea uleiurilor împreună cu produse nealimentare sau cu produse cu miros specific.
   
28. Informațiile referitoare la valabilitatea uleiurilor se indică de către producător în conformitate cu Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare.
    [Pct.28 în redacția HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    29. Uleiurile destinate comercializării trebuie să fie păstrate şi depozitate cu respectarea cerinţelor prevăzute la punctul 26 al prezentei Cerințe.
    Nu se admite comercializarea uleiurilor în afara unităţilor comerciale.

    [Capitolul V abrogat prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG296 din 26.04.11, MO74-77/06.05.11 art.343]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG296 din 26.04.11, MO74-77/06.05.11 art.343]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG296 din 26.04.11, MO74-77/06.05.11 art.343]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG296 din 26.04.11, MO74-77/06.05.11 art.343]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin HG1456 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.45]