LPC90/2010
ID intern unic:  334848
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 90
din  20.05.2010
pentru completarea articolului 3 din Legea
taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992
Publicat : 11.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 276
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 3 punctul 1) litera a) din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, după textul „150 lei” se introduce textul „şi nu mai mult de 25 000 lei”, iar după textul „270 lei” se introduce textul „şi nu mai mult de 50 000 lei”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                           Mihai GHIMPU

    Nr. 90. Chişinău, 20 mai 2010.