OSVC221/2010
ID intern unic:  334887
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 221
din  01.06.2010
cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Ordinul nr. 346-O
din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice
privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei
vamale în detaliu”
Publicat : 15.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 98-99     art Nr : 361     Data intrarii in vigoare : 15.06.2010
    În legătură cu reorganizarea Serviciului Vamal şi aprobarea schemelor noi de încadrare,
ORDON:
    1. A se adăuga în anexa nr. 8 următoarele puncte:

2528

GIURGIULEŞTI c/f tranzit      2. În vederea îndeplinirii prezentului Ordin, Î.S. „Vamtehinform” va opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    3. Executarea prezentului Ordin se atribuie şefilor birourilor vamale, cu aducerea la cunoştinţa brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
    4. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei tehnologii informaţionale şi statistică vamală.
    5. Prezentul Ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                               Tudor BALIŢCHI

    Nr. 221-O. Chişinău, 1 iunie 2010.