HGA485/2010
ID intern unic:  334938
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 485
din  14.06.2010
cu privire la Colegiul Ministerului Afacerilor Interne
Publicat : 18.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 100-102     art Nr : 561
    Abrogată prin HG554 din 05.05.16, MO128-133/13.05.16 art.610


    În temeiul alin.(3) art.20 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu  privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă componenţa nominală a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei.
    2. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Colegiului din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul Colegiului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără modificarea prezentei hotărîri, cu excepţia reprezentantului societăţii civile.
    3. Punctul 15 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.856), după cuvintele „şi alţi angajaţi ai MAI” se completează cu cuvintele„ , precum şi un reprezentant al societăţii civile sau mediului academic”.
    4. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.608 din 28 iunie 2005 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.89-91, art.669);
    Hotărîrea Guvernului nr.366 din 11 aprilie 2006 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.608 din 28 iunie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.63-65, art.416).

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                      Victor Catan

    Nr. 485. Chişinău, 14 iunie 2010.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.485
din 14 iunie  2010

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne
    CATAN Victor                - ministru al afacerilor interne, preşedinte al Colegiului
    URSACHI Dumitru          - viceministru al afacerilor interne
    CHEPTĂNARU Iurie      - viceministru al afacerilor interne, şef al Departamentului
                                              poliţie
    DRAGOMIR Vasile         - viceministru al afacerilor interne, comandant al Trupelor
                                              de Carabinieri
    HARABAGIU Mihail       - şef al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
    MALIC Gheorghe            - şef al Departamentului urmărire penală
    CEBOTARU Mihai          - şef adjunct al Departamentului poliţie (responsabil pentru
                                              ordinea publică)
    LISÎ Marin                       - şef al Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a
                                              politicilor
    CARP Simion                   - rector (comandant) al Academiei „Ştefan cel Mare”
    VASILIŞÎN Nicolae         - şef al Direcţiei generale resurse umane
    MAXIMOV Iurie             - şef al Direcţiei investigaţii şi securitate internă
    TROFIMOV Igor             - şef al Direcţiei juridice
    COCIORVA Sergiu         - comisar al Comisariatului general de poliţie al municipiului
                                               Chişinău
    STOIANIOGLO Vasili     - şef al Direcţiei afacerilor interne a unităţii teritoriale autonome
                                                Găgăuzia
    GRECU Sandu                 - preşedinte al Uniunii teatrale din Moldova, director artistic al
                                               Teatrului Satiricus „Ion Luca Caragiale”