HGM515/2010
ID intern unic:  335020
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 515
din  22.06.2010
cu privire la delegaţia Republicii Moldova în
Comisia Unificată de Control
Publicat : 26.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 107     art Nr : 595
    MODIDFICAT
   
HG1058 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1144; în vigoare 16.11.18
    HG300 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.339
    HG1275 din 23.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1371
    HG389 din 01.04.16, MO90-99/08.04.16 art.440
    HG468 din 04.08.15, MO206-210/07.08.15 art.532
   
HG763 din 17.09.14, MO275-281/19.09.14 art.811
   
HG288 din 30.04.13, MO97-103/03.05.13 art.343
    HG126 din 24.02.12, MO42-45/02.03.12 art.154

    NOTĂ:
    în titlul şi textul hotărîrii, precum şi în titlul anexei nr.1, cuvintele „Comisia Unificată de Control din partea Republicii Moldova”, la orice formă gramaticală, şi „Comisiei Unificate de Control” se substituie cu cuvintele „delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG763 din 17.09.14, MO275-281/19.09.14 art.811    În scopul asigurării realizării în continuare a prevederilor corespunzătoare ale Acordului cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, semnat la 21 iulie 1992, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă componenţa nominală a delegaţiei Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, conform anexei nr. 1.
    2. Se stabileşte, că în caz de eliberare a unor membri sau experţi cu statut permanent din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul delegaţiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, iar în caz de modificare a funcţiei publice deţinute, aceştia vor continua să-şi exercite activitatea în cadrul delegaţiei dacă conducătorul autorităţii pe care o reprezintă nu dispune altfel, fără a se emite o nouă hotărîre de Guvern.
    [Pct.2 în redacția HG763 din 17.09.14, MO275-281/19.09.14 art.811]
    3. La propunerea conducătorului delegaţiei, în activitatea delegaţiei Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control pot fi antrenaţi experţi în domeniile respective.
    [Pct.3 modificat prin HG763 din 17.09.14, MO275-281/19.09.14 art.811]
    4. Se pune în sarcina Ministerului Apărării asigurarea cu mijloace de transport a delegaţiei Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control în vederea exercitării atribuţiilor lor de serviciu.
    [Pct.4 modificat prin HG468 din 04.08.15, MO206-210/07.08.15 art.532]
    [Pct.4 modificat prin HG763 din 17.09.14, MO275-281/19.09.14 art.811]
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                          Victor Osipov

    Nr. 515. Chişinău, 22 iunie 2010.

Anexa nr.1
 la Hotărîrea Guvernului
nr.515 din 22 iunie 2010

COMPONENŢA NOMINALĂ
a delegaţiei Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control

SOLONENCO ION

 
 
-

consultant principal în Biroul politici de reintegrare, Cancelaria de Stat, conducător al delegaţiei

BĂLAN Gheorghe                        

-

consilier principal de stat al Prim-ministrului în domeniul reintegrării, membru al delegației

GOLOVACI Sergiu

-

şef adjunct al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, membru al delegaţiei

GUȚU Serghei
-

consultant principal în Ministerul Apărării,

membru al delegaţiei

RUSANOVSCHI Dan

-
șef adjunct al Direcției generale a Serviciului de Informație și Securitate, membru al delegației

FONDOS Aurel

-

șef al Direcției transformare, Ministerul Apărării, membru al delegaţiei

LESNIC Cristina

-

viceprim-ministru, expert cu statut permanent

GVIDIANI Alin

-

șef adjunct al Biroului politici de reintegrare, Cancelaria de Stat, expert cu statut permanent

LUPAN Angela
-

consultant principal în Biroul politici de reintegrare, Cancelaria de Stat, expert cu statut permanent

GROZA Corneliu

-

şef al Direcţiei de poliţie a mun. Chişinău a Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, expert cu statut permanent

CAVCALIUC Gheorghe

-

şef adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei

al Ministerului Afacerilor Interne, expert cu statut permanent

DOAGĂ Viorel

-
șef adjunct al Departamentului venituri și control vamal al Serviciului Vamal, Ministerul Finanțelor, expert cu statut permanent

STĂVILĂ Ion

-

Ambasador cu misiuni speciale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, expert cu statut permanent

    [Anexa nr.1 modificată prin HG1058 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1144; în vigoare 16.11.18]
    [Anexa nr.1 în redacția HG300 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.339]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1275 din 23.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1371]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG389 din 01.04.16, MO90-99/08.04.16 art.440]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG468 din 04.08.15, MO206-210/07.08.15 art.532]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG763 din 17.09.14, MO275-281/19.09.14 art.811]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG288 din 30.04.13, MO97-103/03.05.13 art.343]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG126 din 24.02.12, MO42-45/02.03.12 art.154]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 515
din 22 iunie 2010

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.113 din 2 februarie 1999 “Cu privire la desemnarea membrilor Comisiei Unificate de Control din partea Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.19-21, art.132).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.673 din 11 iulie 2000 “Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.113 din 2 februarie 1999” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.84-87, art.758).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.648 din 16 iulie 2001 “Cu privire la modificarea componenţei Comisiei Unificate de Control din partea Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.81-83, art.698).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1134 din 30 august 2002 “Cu privire la modificarea componenţei Comisiei Unificate de Control din partea Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124-125, art.1258).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.1468 din 13 noiembrie 2002 “Cu privire la modificarea componenţei Comisiei Unificate de Control din partea Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art.1604).