HGC518/2010
ID intern unic:  335022
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 518
din  22.06.2010
cu privire la reorganizarea unei instituţii publice
Publicat : 26.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 107     art Nr : 597
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind reorganizarea Instituţiei publice „Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie” prin divizare în Instituţia publică „Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” (mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor, nr.28) şi Instituţia publică „Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” (r-nul Criuleni, com. Paşcani).
    2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va crea comisia de predare-primire, care va efectua divizarea şi transmiterea activelor şi pasivelor, a mijloacelor fixe şi altor bunuri  materiale necesare pentru asigurarea activităţii instituţiilor publice nou-create, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Se stabileşte că Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va exercita atribuţiile de fondator al Întreprinderii de Stat „Staţiunea Tehnologico-Experimentală „Bălţi” şi al Întreprinderii de Stat „Staţiunea Tehnologico-Experimentală „Paşcani”.
    4. În anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art. 875), cu completările ulterioare, poziţia „Instituţia publică „Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie”, Bălţi” se substituie prin poziţiile:
    „Instituţia publică „Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”, Bălţi;
    Instituţia Publică „Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, Paşcani, Criuleni”.

    PRIM-MINISTRU                                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                            Valeriu Lazar
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                       Valeriu Cosarciuc

    Nr. 518. Chişinău, 22 iunie 2010.