HGA523/2010
ID intern unic:  335041
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 523
din  22.06.2010
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august  1995
Publicat : 29.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 108-109     art Nr : 609
    Abrogată prin HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 „Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 523.  Chişinău, 22 iunie 2010.

Aprobate
prin  Hotărîrea Guvernului nr. 523
din 22 iunie 2010

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995
    Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 „Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54, art.426), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctul 3 din hotărîre:
    la alineatul şapte, cuvîntul „Beneficiarul” se substituie cu cuvîntul „Beneficiile”;
    se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „În preţul de achiziţie (preţul de procurare) la care se aplică adaosul comercial limitat nu se vor include cheltuielile (discountul) pentru care nu au fost determinate obligaţii privind plata lor furnizorilor.”;
    anexa nr.3 la hotărîre va avea următorul cuprins:

    anexa nr.3